Energetische heling & ondersteuning bij bewustwording

De school voor ascensie is opgericht met als doel iedereen in alle openheid en rust te laten groeien naar meer zelfbewustzijn, meer vrijheid en een evenwichtig leven. Groeien in harmonie met de natuur, met respect voor iedere persoon om zo een betere wereld voor iedereen te creëren.

Als transformatiecoach ondersteun ik mensen die zichzelf beter willen leren kennen. Hierdoor ontdekken ze hun schepperskrachten waardoor ze het heft in handen nemen en vanuit hun volle potentieel in het leven gaan staan. Door bewuster te worden over zichzelf & hun talenten volledig te ontplooien, creëren ze een nieuw leven met meer geluk, rust en voldoening.

Door hun essentie te omarmen als wie ze zijn, staan zij elke dag vrij in het leven en gebruiken ze hun passie ten dienste van de wereld. Tenslotte is elk individu een expert van zichzelf waardoor ascensie geleid en gerealiseerd wordt vanuit jouw eigen verbinding met de Bron. Ware vrijheid, overvloed en onvoorwaardelijke Liefde stromen je leven moeiteloos binnen.

Transformatiesessie - Lindsey Knockaert - School voor AscensieActiveer je helende kracht - Lindsey Knockaert - School voor Ascensie
Jaartraject Circle 2 Freedom - Lindsey Knockaert - School voor Ascensie
Transformatiesessie - Lindsey Knockaert - School voor Ascensie

Ascensie & bewustwording

Stilletjes worden de sluiers der vergetelheid opgelicht. Meer en meer mensen ontwaken uit hun diepe slaap en herinneren zich de eenheid die er altijd is geweest. Gedurende eeuwen wisten we niet meer wie we werkelijk zijn. We vergaten telkens opnieuw welke Goddelijke gaven en talenten in ons ZIJN verborgen lagen. We voelden ons afgesneden van de Bron, van de onvoorwaardelijke Liefde en eenheid die we ooit hadden ervaren. Ons onderbewuste herinnert zich alles nog. Echter om te kunnen overleven was de herinnering aan hoe het ooit geweest was veel te pijnlijk. En zochten we genot, geluk, Liefde, erkenning en nog zoveel meer bij elkaar of in materie. De kern van het leven ging aan ons voorbij. De ware geschiedenis van de aarde en zijn bewoners werd vergeten. Nieuwe verhalen werden als waarheid verder verteld.

Eeuwen later is de tijd gekomen om je opnieuw te herinneren wie je werkelijk bent. Het is tijd om je Goddelijke krachten en talenten in te zetten ten dienste van de wereld. Het is tijd om de krachtbronnen in jezelf op te nemen en je essentie neer te zetten op aarde. Nu in deze fysieke incarnatie krijg jij de kans om het proces van bewustwording met uiteindelijk zelfrealisatie & ascentie te voltooien. Tenminste als jij daar bewust voor kiest.

Mijn missie

Ik kwam naar de aarde om elke ziel die wenst te ascenderen te ondersteunen in het proces van bewustwording. Daarom is het ook mijn missie dat elk wezen in alle openheid en rust mag groeien naar meer zelfbewustzijn en zelfrealisatie. Groeien in harmonie met de natuur, met respect voor elk leven op aarde (in de eerste plaats je eigen leven) om zo weer evenwicht in het universum te creëren.

Het is mijn droom om een betere wereld te creëren voor iedereen. Zodat we kunnen “zijn” en dichter bij de Bron kunnen komen. Een plek waar zorgen voor elkaar natuurlijk verloopt, een plek waar gelijkwaardigheid en Liefde de rode draad zijn. Een plek waar je mag ZIJN wie je werkelijk bent. Een plek waar je vanuit zuiverheid de regels van het spel bepaalt. Een plek waar je samen met de bron jouw verlangens in de werkelijkheid creëert. Een plek waar samen meer is dan alleen. Een plek waar jij je opnieuw verbindt met de natuur en jouw kern. Een plek waar jij je vrij voelt, waar je volledig van het leven geniet, een plek waar jij elke dag jezelf (je essentie, je ziel) verder neerzet in deze fysieke incarnatie.

Zelfrealisatie & ascensie

Ascensie zou je kunnen vertalen als het proces waarbij je uiteindelijk meesterschap verwerft over jouw leven. Hiermee kan je jouw lotsbestemming veranderen. Want je hebt geleerd om meester te zijn over geld, tijd, ruimte, relaties en je levensdoel. Je hebt geleerd de natuurelementen, de Heilige Vlammen en de wetten van het universum te beheersen en te integreren in jouw leven. Alle kennis en wijsheid die je doorheen je verschillende levens hebt opgedaan kan je integreren in jouw huidige leven en volledig “belichamen” vanuit wie je nu werkelijk bent.

Ascensie is het integreren van het “ik”. Je persoonlijkheid staat ten dienste van Hogere delen van je Zelf, ten dienste van je essentie (je ziel), je bewustzijn. Hoe meer je op het pad van ascensie wandelt, hoe meer de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf worden gebalanceerd en geïntegreerd (het Heilige Huwelijk) waardoor je ruimte maakt voor je Hogere Zelf om meer deel uit te gaan maken van je fysieke lichaam. Waardoor je onsterfelijk wordt bij het voltooien van jouw ascensieproces.

Harmonie als middel tot ascensie

Harmonie creëren als middel tot ascensie… het klinkt eenvoudig. Echter vooraleer je volledige harmonie hebt bereikt en je terug kan keren naar je essentie, zijn er nog een aantal initiaties/inwijdingen te volgen. De stappen die je mag nemen zijn onder andere balans brengen in dualiteit door te werken aan je denken, je voelen, je spreken en je gedrag. Maar ook de invloed van trauma’s en vorige levens transformeren, verzwakte aura’s versterken, karma transformeren door de energie weer in balans te brengen.

Kortom terugkeren naar je oorspronkelijke staat van zijn via de energie van het Hart of een Hartgedragen bewustzijn. Het is niet voor niets dat ze zeggen dat je meer moet leven vanuit je Hartenergie. Om tot jezelf te komen dien je jouw bewustzijn te richten op eenheid & Liefde. En door de stilte van de natuur, waar jij deel van uitmaakt, op te zoeken. Stap voor stap ondersteun ik jou op het pad van bewustwording met de school voor ascensie. Ik verheug me op onze ontmoeting!

Liefde & Licht,
Lindsey XO