Boodschap van Arcturian councel en je gidsen

Lieve mensen,
we zijn hier reeds lange tijd bij jullie en zien hoever jullie gevorderd zijn. Maar pas op, het is nu niet de tijd om achteruit te gaan zitten en te genieten van het uitzicht. Er ligt nog veel werk op jullie te wachten. Niet alleen het innerlijke werk dat jullie mogen doen, ook werk om de nieuwe maatschappij, de nieuwe aarde te creëren. Zien jullie hoe het mogelijk is om de nieuwe wereld te schapen? Heb je reeds ideeën over wat er anders zou mogen verlopen?

Het concept, de templates van de nieuwe aarde zit verweven in jullie blauwdruk en dus in jullie cellen en lichtlichamen door middel van codes. Het is belangrijk dat jullie verder werken aan het bewust worden van de grotere massa want jullie hebben alle bouwstenen nodig om die maatschappij verder te ontwikkelen. Gaande van onderwijs, gezondheidszorg, bestuur, werken, vrijetijdsbesteding,… alle domeinen zijn dringend toe aan een andere aanpak. Als jullie willen dat de aarde, jullie Goddelijke moeder, jullie blijft verzorgen dan zullen jullie meer respect mogen uiten voor haar en dus ook beter voor haar mogen gaan zorgen.

De kristallijnen koorden, het grid rond de aarde is elke dag zuiverder en zuiverder aan het worden. De vele lichtwerkers zorgen samen met de mensen die aan zichzelf werken voor het uitzuiveren hiervan. Hoe zit het met jou? Ben jij jezelf aan het resetten zodat je een zuiver kanaal voor de gouden energie wordt? Hoe hoger je lichtfrequentie, hoe beter je de hogere energieën die vanaf 2020 naar de aarde gestuurd worden, zal kunnen verankeren via je fysieke lichaam. Hoe lager je frequentie en dus hoe zwaarder je nog in de materie vastzit, hoe meer last je zal hebben om die energie te “verdragen” waardoor je fysieke klachten zal krijgen.

Zielen die er niet voor kiezen deel uit te maken van de volgende stap in de ascentie van de planeet en de bevolking zullen op een natuurlijke manier afvloeien. Deze zielen worden door ons (Arcturiërs) opgevangen. Samen met onze broeders & zusters van verschillende lichtfamilies en sterrenfamilies begeleiden we deze overgaande zielen in de kristallen heelkamers. Op deze manier worden alle overblijfselen van de lage energieën die zij nog in zich dragen getransformeerd. Het etherische lichaam van deze zielen wordt opnieuw opgeladen met zuivere energie van de bron. Op deze manier kunnen ze na verloop van tijd verder gaan met hun spirituele groei/zielsgroei op een andere planeet die nog in 3D trilt.

Echter daar zullen zij wel nog hun volledige gaven en hun volledige bewustzijn behouden. Dit betekent zo goed als dat geen enkele ziel achterblijft in lagere energieën of aan zijn lot wordt overgelaten. Samen maken wij deze nieuwe planeet en keren we allen terug naar de bron. Eenheid in individualiteit wordt vaker zichtbaarder in de realiteiten van moeder aarde. Tweelingvlammen zijn massaal de laatste obstakels aan het wegwerken. Wij, Arcturiërs en de vele lichtwezens van de eenheid, staan elke ziel bij die bereid is om de volgende stap in het ascentieproces te nemen.

Veel gebeurd op een onbewust niveau en dat maakt het natuurlijk moeilijker voor de bewuste mensen om alles uitgelegd te krijgen aan de minder bewuste mensen. Weet lieve mensen dat we nog op schema zitten, maar dat de tijd toch dringt. Hoe wil je een maatschappij creëren waarvan de helft nog weigert zijn eigen gaven en talenten, zijn eigen Goddelijkheid te erkennen? Bewuste mens, aan jou de vraag om nog meer gebruik te maken van jouw talenten en gaven. Vertel wat je weet, wees het voorbeeld voor anderen, ontsteek je vlam en verenig jullie vanuit de Hartenergie en het Christusbewustzijn/het eenheidsbewustzijn.

We kunnen niet genoeg het belang benadrukken van werken aan jezelf, je trauma’s, je innerlijke kind verwondingen, je verdriet, je frustraties, je angsten, je woede, je ontgoocheling… wees je bewust van wat je allemaal hebt verdrongen. Erken dit alles en je zal lichter worden. Wij willen zo graag dat elke ziel bewust wordt van welke grote opportuniteit zich er nu aandient. Echter kunnen wij niets doen zonder jullie… onze broeders en zusters die nu op aarde geïncarneerd zijn om de ascentie van de planeet in goede banen te leiden. Vele van jullie zijn sterrenzaden, wat betekent dat jij reeds op een andere planeet zoals bij ons de Arcturianen, Andromedanen, Pleïaden, Orion, Sirius… hebt geleefd en je reeds meester geworden bent over je gedachten, emoties en uiteindelijke ook je fysieke lichaam. Het enige wat jij hoeft te doen, is het jezelf opnieuw herinneren om vervolgens de kennis die je hebt toe te passen en door te geven aan de mensen om je heen.

Leer en toon de mensen hoe ze zichzelf kunnen reinigen, helen en weer in balans brengen. Vertel hen wie ze zijn en wat ze hier komen doen. Maak hen bewust over de illusies van de materie en de gevaren van de matrix. Ga hen voor, wees de leider en zet stappen in de richting van die nieuwe samenleving. Jij weet, jij voelt, jij hoort, jij ziet… doe waarvoor je hier bent gekomen. Want dat is ook jouw weg terug naar huis.

In Liefde en genegenheid,

Gidsen van Arcturië, lichtwezens van de eenheid

Gehanneld door Lindsey Knockaert

d.d. 20 sept 2019

(gechanneld door Lindsey)