Boosheid als uiting van disbalans

Boosheid als uiting van de disbalans in jouw welzijn. Nu de wereld aan het veranderen is, komt heel wat boosheid en ongeremde emoties naar boven. Maar wat is nu eigenlijk de ware betekenis van boosheid?

Boosheid door gebrek aan zelfcontrole

Veel te lang werd boosheid gezien als iets wat niet kan. Het is een teken van zwakte, een teken van een gebrek aan zelfcontrole. Echter boosheid is een emotie die jou iets verteld over waar er nog disbalans is in je emotionele welzijn.

Waar heb jij te lang over je grenzen laten gaan? Hoe komt het dat jij te lang niet gereageerd hebt over het onrecht dat in jouw leven voordeed. Dit thema zien we nu op collectief vlak gebeuren. Want het is nodig dat we allen boosheid uitzuiveren van karmische lijnen. Het is tijd dat pijn en hartzeer voortkomende uit onrecht, slavernij en machtsmisbruik geheeld wordt zodat het ons niet langer op een negatieve manier beïnvloed en dus onder controle houdt.

Boosheid vanuit eenheidsbewustzijn

Wanneer je kijkt naar de situaties waarbij je boosheid voelde dan zal je zien dat dit vaak over situaties gaat waar jij niet in je kracht stond. Hierdoor gaf je te weinig aan waar je grenzen lagen. Of vertrouwde je zo hard in de kennis en wijsheid van de andere waardoor je de verantwoordelijkheid over jouw leven uit handen hebt gegeven. Met alle gevolgen van dien.

Dus eigenlijk is de boosheid die je voelt verbonden met jezelf. Mbt de grotere collectieve verschuivingen die plaats vinden, gaat het vooral om het besef dat we als mensheid veel te lang onze blinddoeken hebben aangehouden. Zolang het niet met onszelf gebeurde lag niemand ervan wakker. Maar dergelijke houding kunnen we niet langer aanhouden. Het voelt niet meer ok om weg te kijken van onrecht.

Doordat meer en meer mensen bewuster worden én het eenheidsbewustzijn gaan integreren, kunnen we niet anders dan te reageren. We zijn immers allen één. Onrecht aangedaan aan één iemand aan de andere kant van de wereld heeft invloed op de mensheid als geheel.

Milieuvervuiling in het Noorden van de aarde heeft sowieso invloed op het leven in het Zuiden. We zijn met alles en iedereen verbonden. En net dat besef, het één zijn met allen, komt meer en meer in de realiteit van elke mens. Zolang je niet wakker bent, zal je misschien nog kunnen wegkijken. Maar een wakkere mens voelt het onrecht alsof het iets is dat ze zelf ervaarden. Ook al zie je het grotere geheel in alles wat er gebeurt in je leven, je voelt dat een andere manier van leven écht aan de orde is.

Boosheid uiten

Uiten hoe je jou voelt, is goed. Of jij je nu boos, verdrietig, ontgoocheld, blij, enthousiast, onzeker of wat dan ook voelt. Elke emotie heeft een boodschap voor jou. Elk vertelt jou iets over je ziel en waar je staat in je zielsontwikkeling. Door elke emotie die bovenkomt te erkennen en te luisteren naar wat het jou wenst te vertellen, kan je weer verder groeien. Je haalt de verdrongen emoties weer naar boven, brengt ze in het licht en geeft ze Liefde.

Hierdoor kunnen ze jou niet langer negatief beïnvloeden. Wellicht herken je het wel…. Je zit eigenlijk niet zo goed in je vel. Dan gebeurt er iets of zegt iemand iets onbenulligs tegen jou maar je vliegt uit tegen die persoon. Nadien wanneer je gekalmeerd bent, merk je dat de manier waarop je reageerde niet in verhouding was met hetgeen werkelijk gebeurd is.

Boosheid uiten is gezond. Dat helpt je niet alleen om de spanning los te laten maar ook om bewust te worden van de gevoelens die onder de boosheid schuilen. Vaak ligt verdriet, weinig zelfvertrouwen, weinig zelfwaarde, ontgoocheling, faalangst… onder de boosheid. Door je boosheid toe te laten kan je ontdekken van waar de boosheid komt.

Boosheid versus agressie

Je boosheid uiten is totaal verschillend dan agressiviteit. Agressiviteit richt zich meestal tot andere mensen. Boosheid uiten is eigenlijk een verlangen naar je bevrijden van oude lasten, van oude gedragspatronen, van onderdrukking… Het is een signaal van je ziel om vrij te zijn. Hoe meer je gaat leven vanuit je Hart-energie, hoe eenvoudiger het zal zijn om meer evenwicht te krijgen in je emoties.

Net daarom is het erkennen van de boosheid die er nog zou zijn belangrijk om verder te groeien tot emotioneel welzijn. Emotionele vervulling kan niet 100% in je leven komen wanneer jij nog emoties zoals boosheid onderdrukt. Net daarom gebeurt dit ook allemaal op grotere schaal. Zodat we als mensheid kunnen evolueren naar de hoogontwikkelde zielen die we zijn.

Agressie komt voort uit onmacht. Uit het gevoel slachtoffer te zijn van alles wat er in je leven gaande is. Maar naarmate je bewustzijn verhoogt, zal je weten/voelen/zien/horen dat jij geen slachtoffer bent. Eerder een krachtig wezen dat aan het leren is hoe hij zijn werkelijkheid kan vormgeven voor zijn hoogste goed.

Dus hoe dan ook. Wanneer je boosheid voelt opkomen, uit dit dan op een respectvolle manier. Maar vraag je ook af vanwaar de boosheid vandaag komt. Wat toont het jou? En hoe kan je jouw situatie transformeren, verbeteren zodat je jouw beste leven ooit kan vormgeven.

In Liefde voor het leven,
In dienst voor ieders hoogste goed,

Lindsey

💚💫🔥

PS: Wil je hulp, meer helderheid of richting mbt jouw (toekomstige) emoties? Dan is een online transformatiesessie iets voor jou!

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.