Daders en slachtoffers, vanuit hoger bewustzijn

Daders en slachtoffers bekijken vanuit een hoger bewustzijn helpt je om los te komen van de dualiteit. Het concept dader versus slachtoffer bestaat immers niet voor je ziel. Die kent alleen eenheid en levenslessen. Niemand wordt immers geboren als een dader. Laat staan dat je een stempel krijgt wanneer je voorbestemd bent om een slachtoffer te zijn.

Van slachtoffer naar meester

Dat het niet zo werkt, zal je wellicht wel duidelijk zijn of niet? Toch stoot deze manier van kijken op veel weerstand. Daar ben ik al mijn ganse leven van bewust. Waar daders vaak verstoten worden en vroeger zelfs het leven ontnomen werd, maakt dit allemaal deel uit van het hogere geheel. Alles is verbonden met elkaar vanuit de zielslessen die we te leren hebben.

Op het ogenblik dat je meer de eenheid in jezelf integreert, zal je kunnen ervaren hoe onvoorwaardelijke liefde voelt. Onvoorwaardelijke liefde heelt alles en iedereen. Want met een hoger, ruimer bewustzijn zie je de ziel achter het ego, achter het machogedrag of de rol die iemand aanneemt. Je verbindt van hart tot hart. Geen enkel trauma of schaduw schrikt me af omdat ik weet dat het mijn essentie niet raakt. Ik ben geen slachtoffer maar een meester. Ik bepaal wat er tot mijn realiteit hoort en wat niet.

Medeleven en compassie

Wanneer je leeft vanuit een hoger bewustzijn, erken je de emoties en de ballast van een andere persoon. Zonder dat emoties van iemand anders jou beïnvloedt. Je leeft mee zonder dat het jouw eigen emotionele evenwicht uit balans brengt. Leeftijd, geslacht, afkomst van een slachtoffer of dader maakt niets uit. We zijn allemaal zielen die hier op aarde lessen komen leren.

Dat betekent dat je de ene keer de rol van een slachtoffer aanneemt, de andere keer van een dader. Niet alleen tijdens verschillende levens, maar zelfs in dit huidige leven krijg je andere rollen.

Hoe verder je ziel groeit en dichter bij eenheid aankomt, hoe minder je ziel nood heeft aan dergelijke extreme situaties waarin dualiteit wordt geuit en ervaren. Hoe meer eenheid in jezelf geïntegreerd is, hoe meer eenheid weerspiegeld wordt in jouw buitenwereld. Bovendien nemen zielen soms de ondankbare taak op zich om andere zielen te kwetsen, uit te dagen en dus te triggeren. Zodat die bewust kunnen worden van hun diepe wonden en ze vervolgens helen.

Collectieve patronen en karma

Bij sommige zielen gaat dit slechts over enkele individuele zielen waarmee ze die afspraak hadden. Andere zielen namen de taak op zich om volledige familielijnen te zuiveren van karmische patronen en systemen. Nog andere zielen komen hier om te helpen bij het zuiveren van het collectieve bewustzijn. Allen afhankelijk van de zielsafspraken die ze gemaakt hebben, net zoals de lessen die ze verder als ziel willen leren in deze incarnatie. Dus doe je nodige schaduwwerk. Balanceer het licht en donker in jezelf, heel jezelf want dat brengt eenheid in jezelf.

Veel zielen zijn nog gekwetst. Die trauma’s en wonden worden door gemaakte zielsafspraken getriggerd. Met als doel de ontwaking van die ziel te manifesteren. En natuurlijk ook de nodige lessen te leren. En ja ik weet dat sommige zielen die de rol van dader op zich hebben genomen, er sprake is van persoonlijkheids- en of gedragsproblemen. Wees je ervan bewust dat ook dit deel uit het van het grotere plan.

Je wordt immers geboren met alle talenten die je nodig hebt om aan alles te voldoen waarvoor je intekende in dit leven. In welke richting het ook werkt… dader of slachtoffer. Dat maakt niet uit.

Want als je eerlijk bent met jezelf, mag je toegeven dat je ook al verschillende mensen hebt gekwetst. Sommigen opzettelijk, anderen eerder onbewust. Dus wat je ook doet. Alles is er voor ieders hoogste goed. Ook al lijkt het niet altijd zo in eerste instantie.

Werk met en vanuit je energie

Hoe meer je leert te leven vanuit een hoger bewustzijn, hoe meer je zal zien dat je veel obstakels en problemen in relaties kan oplossen vanuit 5D. Hierbij richt jij je tot de hogere zelf en de ziel van de andere persoon. De verdedigingsmechanismen van het ego worden hiermee omzeild. Je lost het probleem eerst energetisch op waardoor het zich ook zo kan manifesteren in de realiteit. Door met energie aan de slag te gaan, kan je op die manier de negatieve lading die er nog zou zijn ten aanzien van personen uit je verleden transformeren en loslaten.

Ik maakte samen met mijn lichtteam een transitie (heling) waarbij je door met de vlam van voltooiing te werken een cyclus kan afronden, karma kan uitzuiveren, energetische koorden doorsnijdt en energie kan binden. Hierdoor kan je geleerde lessen volledig achter je laten. Via deze link kan je de transitie aanschaffen en zo vaak beluisteren als je zelf wenst. Je ontvangt telkens datgeen wat jij nodig hebt.

En zoals altijd, mocht je ondersteuning nodig hebben in het verder belichamen van je spiritualiteit in je dagelijks leven, contacteer me dan.

In oneindig veel Liefde en Licht,
Lindsey ✨💚

PS: Wil je hulp, meer helderheid of richting mbt jouw (toekomstige) relatie, je missie? Dan is een transformatiesessie iets voor jou! Dan kan je alle vragen stellen die je in je hoofd hebt en die je slapeloze nachten bezorgen.

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube waar ik regelmatig video’s post over leven vanuit een hoger bewustzijn en readingen doe mbt de collectieve energieën.

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.