Hoe het begon: de evolutie als ziel

Laat ik je even meenemen in de verborgen geschiedenis van jouw bestaan. Hoe ben jij hier terecht gekomen en wat kom jij hier eigenlijk doen? Want dat zijn vragen die velen van ons zich stellen.

Misschien is dit nieuw voor je of sta je hier heel sceptisch tegenover, maar vertrouw me als ik je zeg dat elke mens een geïncarneerde ziel is. Dat betekent dus zoveel als dat jouw lichaam enkel een tijdelijk vervoermiddel is zodat jouw ziel (wat uiteindelijk enkel energie is) ervaringen kan opdoen en kan leren. Dit betekent ook dat je ziel reeds verschillende vervoermiddelen heeft gehad zowel op deze planeet, de aarde als op andere planeten in verschillende zonnestelsels. Want ook daarin worden wij mensen dom gehouden en krijgen we enkel een stukje van de waarheid te horen. Daarom zijn er zielen waaronder ikzelf om jou de waarheid te tonen, te laten zien en vooral te laten herinneren.

Ontwikkeling en zelfrealisatie

De reden waarom we geboren worden als ziel in een mensenlichaam of in ander vorm heeft als uiteindelijke doel: ontwikkeling en zelfrealisatie. Elke ziel doorloopt verschillende lagen van bewustzijn gaande van eencelligen, planten, dieren en uiteindelijk als mens.

Zoals ik zei is het enige verschil tussen deze verschillende vormen van incarnatie een andere vorm van bewustzijn. Zo hebben eencelligen, de meeste plannen en sommige dierensoorten geen individueel bewustzijn, maar enkel een groepsbewustzijn. Wij mensen hebben zowel een groepsbewustzijn als een individueel bewustzijn. De complexere dierensoorten en bomen bijvoorbeeld hebben eveneens een individueel bewustzijn.

Ik dien echter wel te vermelden dat er binnen verschillende dierensoorten zoals bijvoorbeeld jouw hond of kat ook verschillen zijn. Je kan een hond hebben die voornamelijk reageert vanuit het groepsbewustzijn, maar het kan evengoed zijn dat je hond een ziel heeft die al verder ontwikkeld is en hier is met een missie. Het is niet de eerste keer dat een huisdier van levensbelang blijkt te zijn voor het welzijn van zijn baasje. Zelf hadden wij een hond die mezelf en mijn kinderen geholpen heeft om anders naar dieren te kijken en dus niet meer vanuit een angst die meegegeven was via de familielijn.

Alles begon in eenheid

Maar hoe ontstaan we dan als ziel, hoor ik je denken? Het moet ooit ergens begonnen zijn toch? Wel dat is ook zo. Je hoort wel vaker dat we allemaal één zijn en dat we allemaal ontstaan zijn vanuit dezelfde bron van energie. In die bron was er geen ik en geen jij. Er was enkel eenheid, een hoogfrequente energie die stap voor stap opnieuw op aarde voelbaar is. Toen we als ziel nog de bron waren, hadden we geen besef dat er iets anders was dan onszelf. We waren een met alles om ons heen omdat alles om ons heen wij waren en wij waren alles om ons heen.

Deze eenheid kan gevoeld worden in de onvoorwaardelijke Liefde en in het proces van bewustwording met als uiteindelijke doel ascentie.

Mijn weg als ziel

Sinds mijn geboorte als ziel heb ik op verschillende planeten geleefd. Zo was mijn eerste incarnatie bijvoorbeeld op de Pleiaden. Voor enkelen onder jullie misschien gekend als de ster van 7 planeten. Op de Pleiaden incarneerde ik voor het eerst als een “mens”. Ja de Pleiadiers lijken niet helemaal op het mensenras, maar in wezen zijn ze toch gelijk.

Door de hogere energieën op de Pleiaden hebben deze zielen een andere fysieke uitingsvorm aangenomen. Ik heb verschillende levens doorgebracht op de Pleiaden en veel kennis en wijsheid in mijn geest en ziel opgeslagen. Maar mijn oorspronkelijke afkomst en de plek waar mijn zielenfamilie thuis is, ligt in een ander sterrenstelsel nl. in het Andromedian sterrenstelsel, bij de Arcturiërs. Zij zijn een volk dat momenteel leeft in de 16de densiteit en hoger. Ze zijn meester-genezers en velen zijn samen met mij neergedaald/geïncarneerd in deze tijd om de mensheid en de aarde te begeleiden en te ondersteunen in het ascentieproces.

Dat betekende toen de vraag kwam of ik als vrijwilliger wou deelnemen aan het experiment van de vrije wil op de blauwe planeet, nl. de aarde ik stond te springen. Had je ook iets anders verwacht? Nou ja, of ik echt stond te springen, herinner ik me niet meer. Maar mezelf kennende zal het wel zoiets geweest zijn. De reden waarom ik zo enthousiast was, is omdat ik het potentieel zag niet alleen voor mezelf, vooral voor aardbewoners, de verschillende rassen, de verschillende planeten en en hun sterrenfamilies.

Verschillende lichtingen

Zo gezegd zo gedaan, we daalden met een heleboel zielen af naar de aarde. In de eerste “lichtingen” konden we ervaren hoe onze energie veranderde in de atmosfeer van de aarde. We lieten onze energie wennen aan de vastere structuur die ons lichaam zou aannemen. Echter behielden we ons volledige bewustzijn, wat op dit ogenblik op aarde voor velen een verzinsel is. Het is niet de bedoeling om dit volledige proces te beschrijven in deze blog. Daarvoor bestaan er reeds andere boeken.

Naarmate we vaker naar de aarde kwamen om het grote experiment van de vrije wil te starten, hoe moeilijker het werd om ons volledige bewustzijn te behouden.

Om de zielen die wensten te groeien via het ultieme experiment werd de sluier der vergetelheid in het leven geroepen. Want hoe kan je ervaren hoe is om volledig afgescheiden te zijn, als je weet dat je nooit afgescheiden kan zijn van de rest van het leven, van de bron? En daardoor begonnen de mensen te vergeten wie ze werkelijk zijn. Meer en meer begonnen de mensen zich te nestelen in de dualiteit & gescheidenheid waardoor angsten, overtuigingen, emoties meer en meer invloed kregen op het leven van de mensen.

Uit disbalans, naar 3D

Toen na Lemurië ook Atlantis ten onder gegaan is aan hebzucht en macht, besloot moeder aarde haar energie te verlagen tot de 3D waar we tot voor kort allemaal in leefden. Dualiteit ten top… dat dit zou gebeuren had niemand kunnen voorzien. Maar zoals met alles, konden wij als ziel hierdoor enorm veel leren. Ja we hebben ook heel wat doorstaan van oorlogen tot slavernij, van hongersnood tot akelige ziektes.

Tot overmaat van “ramp” werd het experiment van de vrije wil verstoord doordat enkele buitenaardse rassen van een lagere energiefrequentie zich toch op de aarde hebben geïnterfereerd. Ze zagen de mogelijkheid om de volledige macht over de aarde en zijn bewoners te hebben zodat ze elke wezen dat hier leefde kon gebruiken als slaaf.

Dat gebeurde trouwens niet alleen op deze planeet maar ook nog op andere planeten in verschillende sterrenstelsels. Deze rassen die voor het donker werkten, manipuleerden met ons DNA, liet implantaten inplanten waaronder oa via vaccinatie.

Matrix en illuminatie hand in hand

De matrix en de illuminatie waren hiermee geschapen. Een selecte groep wezens in dienst van het donker probeerde de mensheid te manipuleren en te misleiden. Er vond misbruik van de mens plaats op alle niveaus. Slavernij op alle vlakken enkel met als doel de machthebbers volgzaam te zijn. Door ervoor te zorgen dat we de verbinding met ons ware zijn verloren, konden we niet anders dan geloven dat wat ons verteld werd wel de waarheid was. Nog steeds worden we gebrainstormd door bepaalde media uit wanhoop de mensheid vast te houden in lagere trillingen.

Want de wezens en de illuminatie voeden zich aan de angsttrillingen van de mensheid. Je licht en je kracht wordt nog dagelijks beroofd en misbruikt ondanks dat licht én kracht je natuurlijke staat van zijn is. Dualiteit, gescheidenheid, 3D, illuminatie,… allemaal constructies om ervoor te zorgen dat jij geen verbinding maakt met je essentie.

Angst en beperkingen zijn verkeerde programmeringen om jouw energie te stelen. Oorlogen worden gestuurd vanuit die macht en vanuit hebzucht van enkelen… en het ergste is dat zij ondertussen geen karma opbouwen omdat ze anderen hebben die het vuile werk voor hen doet. Door ervoor te zorgen dat jouw energie laag blijft trillen, houden ze jou dom. Een andere truc van de illuminatie en het gevolg van de matrix is de productie- en consumptiemaatschappij. Ze leren ons dat je kracht in de de materie zit terwijl materie veranderlijk is en een illusie. Enkel je ware essentie is wat echt is.

Bevrijding uit de slavernij

Dat maakt het proces van bewustwording zo belangrijk als jij wilt vrij zijn en jezelf wilt bevrijden uit de slavernij van de matrix. Wat uiteindelijk een spinnenweb is die je zelf gecreëerd hebt met gedachten, overtuigingen en waarden opgelegd door enkel buitenstaanders die enkel als doel hadden jou te controleren. Dus aub begrijp je het belang waarom er zoveel mensen wakker moeten worden?

Wakker worden en beseffen dat we ondanks al de ontberingen en de miserie die je meegemaakt hebt in vorige levens en wellicht in dit leven ook nog ondergaat, nooit ben jij in de steek gelaten door je prachtige gidsen, de lichtwezens, je broeders en zusters die niet geïncarneerd zijn en je sterrenfamilies.

Nooit gescheiden of alleen

Elke seconde staan ze ons bij, probeerden ze ons te laten herinneren wie we werkelijk zijn. Jaar na jaar, incarnatie na incarnatie, proberen we te herinneren wie we zijn opdat we vanuit onze essentie een nieuwe gouden eeuw, een nieuwe samenleving zouden kunnen creëren. Ik zou zeggen net zoals toen in Lemurië en Atlantis en de vele gouden beschavingen daarvoor. Echter nu is het de bedoeling dat we leren uit de fouten die we toen gemaakt hebben. Nu mogen we de kennis en wijsheid die we gedurende vele incarnaties hebben opgedaan, integreren en gebruiken ten dienste van ons geluk én dat van onze zielenfamilies. Mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen, licht en donker integereren, dualiteit zien als een illusie zodat we leren te leven vanuit een hoger bewustzijn, vanuit eenheid in individualiteit.

Incarnatie op aarde en karma

Zelf incarneerde ik 56 keer op aarde, waarvan 30 keer ten tijde van Lemurië. Op zich is dat niet belangrijk om te weten, maar het geeft je wel een idee van hoe het allemaal kan werken. Tussen verschillende incarnaties door werkte ik als energie verder aan mijn zielsgroei. Ik bestudeerde het levensboek en kon hierdoor mijn leerdoelen aanpassen, nieuwe zielsafspraken maken. Want naarmate je incarneert met verschillende zielen zijn er ook levens waarin je niet voor het licht koos. Levens waarin je steevast aan de donkere kant van het leven stond. Je werd bijvoorbeeld dader ipv slachtoffer waardoor je de energie die voor jou beschikbaar was verkeerd hebt gebruikt.

Haat, macht, hebzucht, controle, … allen zijn één manier om met energie te werken en Liefde uit te drukken. Door zelf te ervaren hoe het is om een dader of slachtoffer te zijn, brengt dit een enorme verandering teweeg in ons bewustzijn. Het zijn vaak de zwaarste lessen die je nooit meer vergeet net omwille van het feit dat je ze zelf meemaakt.

Je keuzes bepalen je karma en dus je leven.

Afhankelijk van de keuzes die jij gemaakt hebt in verschillende levens zal jij nu een aantal lessen uit te werken hebben met verschillende personen, dit bedoelen ze met karma uitwerken. Het is een kans om energie weer “recht” te zetten, om weer harmonie te creëren waar je ooit disbalans bracht.

Het leven op aarde legde niet alleen een sluier van vergetelheid over je heen, het gaf jou ook de vrije wil. Herinner je nog dit was en is nog steeds het experiment van de vrij wil. Dit betekent dat ten alle tijden jouw gidsen, engelen, opgestegen meesters (kortom de lichtwezens van de eenheid) jou niet kunnen en mogen helpen zolang jij geen uitdrukkelijke toestemming geeft. Natuurlijk proberen ze jou via verschillende signalen wakker te maken zodat je de stem van je ziel opnieuw hoort. Want eenmaal een ziel wakker is, kan hij niet langer ontkennen wie hij hoort te zijn.

Het grote ontwaken

Sinds 2012 is de grote massa aan het wakker worden en is een nieuwe soort zich aan het vormen, nl. de nieuwe galactische mens. Eerst waren de lichtwerkers aan het werk om een netwerk van licht te creëren op aarde zodat de jongere generatie lichtwerkers gemakkelijker hun energie konden verankeren in het kristallen netwerk rond de aarde.

Verschillende nieuwe lichtingen kwamen naar de aarde om het nieuwe gouden tijdperk helpen vorm te geven. En om de zielen die mee willen evolueren (ascenderen) de weg te wijzen. Ondertussen zitten we zover in het verhaal van de evolutie dat het experiment op zijn einde is gekomen. We zijn zo ver afgedaald in de dualiteit en in de vastheid van de lagere energieën dat we op het punt gekomen zijn alle lessen te integreren in wijsheid. We zitten in heel belangrijke jaren wanneer het gaat om de toekomst van de planeet, de manier waarop we samen leven, de manier waarop we relaties aangaan, de manier waarop we werken, eten, … kortom alles wat je ooit gekend heb als zijnde waar (waarheid) zal stap voor stap uitgezuiverd worden.

Nieuwe aarde, gouden eeuw

De aarde heeft haar energie kunnen verhogen tot de 6de densiteit sinds oktober 2018. Vele zielen zijn met haar mee geascendeerd (verhoogd in energie) en geven hun leven nu vorm vanuit de 5de of 6de densititeit. Let wel jouw ziel opereert altijd minstens vanuit de 7de densiteit. Want dat is immers de voorwaarde om te kunnen incarneren als ziel op aarde. Waar ik nu over spreek gaat over jouw aardse lichaam, de incarnatie die jij nu vormgeeft.

Naarmate het einde nadert, zijn meer en meer mensen bezig met hun ontwaking of het bewustzijnsproces. Ze transformeren trauma’s en oude pijnen afkomstig uit vorige levens of uit levens in andere dimensies. Bewustwording is durven het oude los te laten en vertrouwen dat er altijd iets nieuws in de plaats stroomt, want dat is immers één van de kosmische wetten.

In dit proces worden ze ondersteund door de collectieve energie en hun lichtwezens die als gidsen dag en nacht voor hen klaar staan. Door jezelf te openen en je over te geven aan dit proces zal je sneller het proces doorlopen. Echter het is nog steeds jouw keuze (vrije wil) of je hulp vraagt van de lichtwereld of niet. Bovendien wil ik je er attent op maken dat dit proces niet lang hoeft te duren en het hoeft ook niet moeilijk te gaan. Ook dit maakt nog deel uit van jouw overtuigingen en dus van de dualiteit die er nog steeds is. Stel jezelf de vraag: hoe denk ik over mijn groeiproces? Dacht ik dat het moeilijk zou gaan, dat het lastig zou zijn of net niet? En wat manifesteer ik hierdoor?

Eenheid in individualiteit

De huidige ontwikkeling van energieën vraagt een verruiming in bewustzijn van elke individu naar eenheid met alles wat IS en toch nog steeds zijn eigen individualiteit behouden. Want dat is wat eenheid in individualiteit is.

Dat vraagt balans in geven en nemen tussen de aardse gronding en verbinding met de bron. Meer en meer komt de onvoorwaardelijke Liefde naar de aarde zodat elke ziel in staat is om zijn eigen kern, zijn ware essentie te herinneren. En daar komen de tweelingvlammen in het verhaal omdat zij door wie ze zijn en de energie die zij in zich dragen in staat zijn om de hoge energie, de onvoorwaardelijke Liefde te ankeren in het kristallijnen raster van de aarde en hiermee beschikbaar kan stellen aan elk levend wezen op aarde.

Belang van tweelingvlammen

Tweelingvlammen zijn geïncarneerd in deze tijd en komen massaal samen in deze tijd omdat in 2020 het experiment wordt afgesloten en de nieuwe aarde geboren zal worden. Tweelingvlammen zijn het voorbeeld voor de nieuwe paradigma’s van de nieuwe aarde. Waarin mensen (en dus verschillende rassen & volkeren) in harmonie en vrede samenleven.

Op de nieuwe aarde is ware vervulling van de ziel het hoogste goed en daar komt de behoefte van heelheid vandaan. Het is jouw taak om wakker te worden en je eigen pad te volgen ipv de wegen die anderen voor je uitgestippeld hebben. Enkel zo zal ook jij een galactisch mens worden en over je volledige gaven en talenten kunnen beschikken.

Het experiment komt ten einde

Het experiment wordt afgesloten met het einde van de ascentie van de planeet. Voorlopig zitten we nog op schema. Als jij wilt meeliften op de hoge energieën die er nu zijn, dan is het goed om met jezelf aan de slag te gaan. Maw de weg naar binnen te bewandelen, met je innerljke kind te werken, je trauma’s te verwerken en je schaduwen te transformeren.

En ook hiervoor stelt het universum, de bron krachtige tools tot onze beschikking, nl. de Goddelijke Vlammen. Er zijn op dit ogenblik 96 Vlammen beschikbaar voor de mensheid om mee te werken. De Vlammen en diens Stralen zijn een tool om jouw ascentie en groei te ondersteunen en te versnellen. Zoals ik zei, het is slechts een illusie dat alles traag gaat.

Het is immers de bedoeling dat zoveel mogelijk zielen tegen 2032 mee geascendeerd zijn naar de Hogere Energieën van de ziel (9de densiteit en hoger). Veel mensen leven nog in de 3de en 5de dus je ziet… er is nog werk aan de winkel.

Vrije keuze van woonplaats

Wanneer de aarde en zijn bewoners geascendeerd zijn naar deze hogere energieën zullen onze broeders en zusters van Lemurië en Atlantis, als ook van de Holle aarde, als diegenen die nog op onze thuisplaneten leven opnieuw openlijk contact met ons kunnen opnemen.

Want van zodra er aan de oppervlakte van de aarde hetzelfde bewustzijnsniveau verankerd is, dus de energie hoog genoeg is, kan er terug onderling contact komen tussen alle levensvormen die nu nog afgescheiden van elkaar leven. Van zodra de nieuwe aarde vorm heeft gekregen, is elke ziel vrij om te kiezen waar hij zal leven. Wat zal het mooi zijn om weer verenigd te zijn met jouw broeders en zusters, met jouw zielenfamilie.

Densiteit versus dimensies

Vooral ik hier afsluit, wil ik je nog wat uitleg geven over het verschil tussen densiteit en dimensies. We zijn een multidimensionaal wezen en bestaan dus in verschillende dimensies. En ons bewustzijn groeit doorheen verschillende stadia van bewustzijn van lagere energiefrequenties met een beperkt bewustzijn naar hogere energiefrequenties met een ruimer bewustzijn. Maar hoe weet je nu het verschil tussen beide.

Wel het verschil in energiefrequentie is eigenlijk een densiteit. De mate van zwaarheid of lichtheid van de materie of van je bewustzijn. Je zou het kunnen vergelijken met het aantal verdiepingen van een appartementsgebouw waarbij de eencelligen op de eerste verdieping zitten en dus in de 1ste densiteit vertoeven. Op de volgende verdiepingen zitten dan de mineralen, de planten en de dieren om uiteindelijk bij de mensen te komen vanaf 3D en hoger. Dus wanneer je spreekt over 5D, 3D dan staat die D eigenlijk voor densiteit en niet voor dimensie.

Dimensie is wanneer je van het ene appartementsgebouw naar het andere gebouw zou gaan waar je opnieuw verschillende verdiepingen hebt. Dimensies dat zijn verschillende werelden, verschillende werkelijkheden. Op aarde zijn er verschillende dimensies, echter doordat deze dimensies niet allemaal in 3D of 5D leven, kunnen wij ze met onze fysieke ogen niet waarnemen.

Om deze andere dimensies gewaar te kunnen worden of met de levensvormen te kunnen communiceren moet je voorbij de illusies van jouw werkelijkheid kijken/horen/voelen en dan zal je weten dat dé waarheid véél meer is dan wat je ooit geleerd hebt. En net daar mooie mensen gaat dit hele gedoe over, dit ganse bewustwordingsproces, de weg naar ascensie. Wat eigenlijk zo goed als betekent: wakker worden, alle overbodige zaken transformeren en opnieuw de zuivere jij worden die je ooit bent geweest zodat je weer in staat bent om alles te zien, alles te horen, alles te voelen en alles te weten. Dan ben jij ontwaakt als een galactische mens.

Wat jij kan doen

Wanneer je ondersteuning nodig hebt in het proces weet dan dat het mijn missie is om je helderheid te geven. Want helderheid geeft je kracht, kracht laat je stappen zetten en door stappen te zetten, creëer jij samen met mij een nieuwe werkelijkheid vrij van slavernij in harmonie en vrede voor elk wezen.

In onvoorwaardelijke Liefde voor het leven en alles wat is,

Liefs, Lindsey
💫💖😘

PS: Wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades, problemen of wat dan ook? Dan is de transformatiesessie iets voor jou!
Wil je meer weten over jezelf, je pad, je missie? Ook dat kan in een transformatiesessie of reserveer een online reading. Kijk op de “werk met mij” pagina om te zien wat nog meer mogelijk is.

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Nood aan gratis visualisaties? Ik zet er regelmatig op soundcloud.

Elke dag een inspirerend post lezen? Dan moet je me zeker volgen op Instagram 😉