Narcisme als zielsles

Tijd om nog eens enkele taboes en heilige poortjes omver te duwen. In deze blog wil ik je tonen hoe narcisme vanuit een hoger bewustzijn wordt bekeken. Want hoe je het draait en keert: een stempel blijft een stempel… En de enige reden waarom we stempels en labels gebruiken is enkel en alleen om iets te verduidelijken. Als het ware als hulp om controle over iets te krijgen, om iets beter te begrijpen en maw enkel en alleen voor jezelf.

Wat leert narcisme jou?

Want als je weet dat de andere een narcist is, wel dan ligt het wellicht niet aan jou maar aan de andere. Bovendien is het gemakkelijk om jezelf af te sluiten, te beschermen en zaken niet te moeten aankijken omdat het niet aan jezelf ligt. De oorzaak bij hetgeen je ervaarde ligt bij de ander. En daar ligt al één misopvatting… want alles in je realiteit, echt alles is een weerspiegeling van jouw eigen innerlijke balans. Dat erkennen vraagt natuurlijk van je om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Ook voor de zaken waar je niet trots over bent en liever in de doofpot wilt stoppen. Alleen wil jij groeien als ziel dan zal jij moeten verantwoordelijkheid opnemen om de meester-manifestator te worden die je bent. Ga door die weerstand en kijk welke angst die weerstand blijft voeden… wat haal je er nog uit?

Wanneer je geconfronteerd wordt met narcisme of een andere persoonlijkheidsstoornis zoals het in de psychologie genoemd wordt, verlaag jezelf dan niet in het enkel aannemen van het label als waarheid. Daag jezelf uit om elk gedrag te bekijken vanuit een hoger bewustzijn en dus vanuit de lessen die er ook zijn voor jouw ziel.

Narcisme als gebrek aan liefde

Vanuit een hoger bewustzijn bekeken is narcisme niets meer en niets minder dan zielen die volledig afgesneden zijn van het licht en liefde. Hierdoor nemen ze enkel hun eigen waarnemingen als waarheid aan. Van zodra het niet klopt met de realiteit die ze zien, ontstaat er chaos en paniek waardoor ze in overlevingsmodus gaan om zichzelf te beschermen. Echter is er geen gevaar. Enkel hun eigen vervormde waarnemingen als gebrek van verbinding met de bron.

Nu je dit weet, hoe ga je hier dan het beste mee om? Want zoals zovelen zeggen ze manipuleren, liegen en ondermijnen.

Als je in contact komt met een persoon die narcistisch gedrag vertoont, ook hier opnieuw de opmerking want de ziel zelf is niet narcistisch, dan is het belangrijk om in eerste instantie je eigen aandeel te zien in het volledige verhaal. Wanneer het aankomt op de “relatie” met hen is het héél belangrijk om hen te zien als de gekwetste ziel die ze zijn. Dat betekent dus dat je liefde geeft maar tegelijkertijd gezonde grenzen stelt. Jezelf altijd op de eerste plek zetten, is dus wat nodig is en jouw les. Dat is wat personen met narcistisch gedrag jou spiegelen.

Je merkt wellicht dat ik niet spreek over narcisten maar over zielen/personen met narcistisch gedrag want dit is enkel en alleen hun verdediging om niet te moeten voelen dat ze diep gekwetst zijn door het leven. En dat is natuurlijk hun stuk, hun nodige innerlijke werk.

Narcisme als een litteken

Het moeilijke bij deze situaties is dat deze zielen zich volledig hebben afgesloten. Alleen niemand wordt zo geboren….  Elke ziel is in wezen onschuldig. Als we de wereld willen veranderen, moeten we aanvaarden dat sommige zielen diep gekwetst zijn. Enkel liefde en compassie is de weg vooruit. En natuurlijk vergeven… want als je begrijpt wat er echt aan de hand is dan kan je de andere persoon vergeven voor het gedrag dat zij gesteld hebben. Net omdat je begrijpt dat dit niet hun ware aard is, maar een manier dat zij zichzelf hebben aangeleerd om enerzijds zichzelf te beschermen, anderen op afstand te houden en anderzijds hiermee de wereld als controleerbaar te houden.

Deze personen hebben niet geleerd om op een gezonde manier om te gaan met hun gevoeligheid en spirituele gaven waardoor ze zich volledig gedistantieerd hebben van hun ziel. Hierdoor zijn ze volledig “gezakt” in de 3D wereld. Ze zijn gaan geloven dat enkel materie en wat ze zien in de realiteit de enige waarheid is. Die wereld is voorspelbaar en dus controleerbaar.

Opnieuw contact maken met de energie van liefde en licht is voor hen lastig. Wat in het begin ervoor zorgt dat hun gedrag nog verergert… maar dat is de schaduw waar ze doorheen moeten. En dat kan enkel en alleen als ze omringt worden door heel veel liefde en compassie. Blijf hen zien als de diepst gekwetste zielen die ze zijn. Ze zijn niet verloren… enkel de verbinding met zichzelf is volledig verbroken. Door die energetisch te herstellen, gebruik te maken van de universele vlammen en nadien hen vanuit liefde, te leren en bewust te maken van hun destructieve gedrag kan elke ziel weer groeien in eenheid en onvoorwaardelijke liefde.

Narcisme is not done

Deze aanpak is er trouwens niet enkel en alleen voor narcistisch gedrag maar voor elk gedrag die ontstaan is vanuit diepe wonden als een manier om zichzelf te beschermen. Vaak gedrag dat door de maatschappij als “not done” wordt omschreven. Maar ook hier… leven in een duale wereld vraagt net zielen aan elke kant van die dualiteit… Dus er zijn zielen die kiezen om lessen te leren via het licht en liefde én ook zielen die lessen leren via de weg van het donkere. Ook dat maakt deel uit het van het hogere geheel.

Want hoe kan je ziel ervaren hoe het is om een slachtoffer te zijn als er niemand de rol van dader op zich neemt? Dit bewust zijn en hier niet in blijven hangen door enkel de gescheidenheid te zien, is een teken van ware meesterschap.

Elke ziel is zuiver en puur. We komen naar de aarde om lessen te leren. Dus of het nu gaat om narcisme of welk gedrag dan ook het blijft hetzelfde. In elke ervaring of het nu als slachtoffer of dader is, zitten hogere zielslessen. Pas wanneer je de emoties los kan laten, kan je helen en het hogere eenheidsbewustzijn integreren. Je leven bekijken vanuit een hoger, neutraler punt. Zo geven we de nieuwe wereld vorm.

In oneindige Liefde voor jou, in Liefde voor het leven,
In dienst voor ieders hoogste goed,

Lindsey
💚💫🔥

Zit je vast, zie je niet onmiddellijk een uitweg? Stel me al die vragen die in je hoofd rondspoken en je slapeloze nachten bezorgen.  Via een een transformatiesessie kunnen we kijken wat jij nu nodig hebt.

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube waar ik regelmatig video’s post over leven vanuit een hoger bewustzijn en readingen doe mbt de collectieve energieën.

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.