Tweelingvlammen in relatie tot karmische partners

Tweelingvlammen in relatie tot en met karmische partners. Er wordt veel gezegd over een relatie met karmische partners. En meer nog hoe dit van invloed is op de connectie tussen tweelingvlammen. Maar niet alles is zo zwart, wit zoals je misschien denkt. Er bestaat heel wat negativiteit rond de karmische partners want we zien hem als de slechte of als de oorzaak en reden waarom we nog niet samen kunnen zijn met de tweelingvlam. Alleen wanneer je dit concept gaat bekijken vanuit een hoger bewustzijn zal je begrijpen dat je als tweelingvlam zelf ook een karmische partner bent voor anderen. Toen ik dat inzicht kreeg, vielen weer heel wat zaken op zijn plek. Die wil ik met jou delen want dat is natuurlijk weer verbonden met lessen waar we als ziel doorheen gaan.

Tweelingvlammen ideale relatie

In films en sprookjes krijgen we een ideaalbeeld voorgeschoteld over hoe relaties en soulmate connecties zou moeten gaan. Maar daar wordt geen rekening gehouden met de invloed van deze connecties op je zielsgroei. Tenslotte is elke relatie in je leven er om nog meer te leren over onszelf en het leven. Zo dat we kunnen terugkeren naar de blauwdruk van onze ziel wat bestaat uit onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Dus het beeld dat we ingeprent krijgen via films maar ook via voorouders en de maatschappij in het algemeen is niet langer de manier waarop we relaties mogen gaan vormgeven. Dit betekent dat we dus bewuster mogen omgaan met relaties en met elk thema hieraan gekoppeld. Denk maar aan bedrog, vreemdgaan en vrijblijvende seksuele contacten.

Het belangrijkste om al deze beladen thema’s waar heel veel waardeoordeel aan gekoppeld is te bekijken vanuit een hoger bewustzijn, is het noodzakelijk om een open mind te houden. Tenslotte zit in elk van die thema’s diepere zielslessen. In deze blog probeer ik je mee te nemen in het openbreken van bepaalde taboes. Zodat ook jij kan begrijpen en zien waar de wortel van een bepaald gedrag of oordeel ligt.

Bewuste relaties

In gouden beschavingen zoals Lemurië en Atlantis hadden we één partner. We hadden die op voorhand (dus voor incarnatie) uitgekozen en wisten dat nog van zodra we op aarde waren. Doorheen het leven dat we toen hadden, waren we op energetische en spirituele manier verbonden met die zielspartner. Echter wanneer het aangewezen was voor heling of lering dan kon en mocht je als toegewijde partner seksueel/energetisch contact hebben met iemand anders. De belangrijkste reden hiervoor was overdracht van lichtcodes en uitwisseling van energie. Gezien de energie van de mens als lichtwezen op dat ogenblik véél hoger was dan wat het nu is, bleek dat voor geen problemen te zorgen.

Immers stemden alle betrokken partners in met dit contact omdat het voor ieders hoogste goed was. Dit was en is niet te vergelijken met de vrijblijvende seks die veel zielen nu hebben. Het uitwisselen van codes/energie was namelijk ook geen vrijgeleide om met iedereen het bed in te duiken. Bovendien werd die uitwisseling van seksuele energie en lichtcodes ook niet op dezelfde manier tot stand gebracht zoals dit nu het geval is bij seksueel contact. Alleen de herinnering aan die vroegere contacten zorgt ervoor dat veel zielen dit nog blijven doen. Met dat gevaar dat hun energie versplintert en zij hun eigen energie verzwakken ipv versterken. Net omdat deze seksuele contacten niet plaats vinden vanuit een gegronde, spirituele verbinding maar vanuit de schaduwen en kwetsuren van die persoon.

Vrijblijvend seksueel contact en bedrog

Het hebben van seksueel contact zonder emotionele verbinding is een leugen. Waar veel zielen deze manier gebruiken om intimiteit en verbondenheid te ervaren, bevestigt dit enkel en alleen hoe gebroken deze zielen zich voelen. Echter omdat dit een diepe wonde heeft nagelaten en het aankijken van die emoties te overweldigend is, gaan deze zielen hun hart en verstand scheiden. Ze denken dat ze liefde en intimiteit ervaren terwijl dit enkel een oppervlakkige bevrediging is van hun diepere verlangen naar liefde en verbondenheid. Dus kort gezegd seks zonder emotionele verbinding is een leugen.

Het brengt niets bij aan je zielsgroei en geluk. Integendeel je verliest energie en geeft levenskracht weg. Wanneer je de ziel in je relaties betrekt en toelaat, zal je merken dat het veel moeilijker is om seksueel met iemand te verbinden als niet alle niveaus betrokken zijn. Enkel vanuit de mind en een pure 3D wereld is het mogelijk om seks te hebben als verlichting van stress. Maar om seksuele energie te ervaren als voedend en als de magische, creatieve energie die het werkelijk is, moet je ziel meedoen.

Seksuele alchemie

De alchemie van het leven zit verborgen in de manier waarop jij je seksuele energie en dus levensenergie gebruikt. Geef je het elke dag weg aan de illusies van de materiële 3D wereld of krijgt je ziel de aandacht en liefde die het verdient? Dit is zeker geen oordeel over het al dan niet hebben van vrijblijvende seks. Want elk contact die je hebt met een andere ziel heeft een hogere reden, een les voor je ziel. Dus daar ga ik niet dieper op in.

Het is veel belangrijker om ieder voor zich de vraag te stellen van waaruit je aan vrijblijvende seks doet of friends with benefits hebt. Want ook daar zit er altijd een les in en hoe dan ook een weerspiegeling van jezelf. Dus gebruik die spiegel want dat zal je ziel weer verder laten groeien.

De spiegel van bedrog

En zo komen we tot het stuk rond bedrog. Wanneer jij bedrogen wordt in een relatie of hiermee geconfronteerd wordt dan zijn er opnieuw een aantal zaken die gespiegeld worden. Wat je geleerd wordt als ziel. Vanuit het eenheidsbewustzijn bekeken is bedrog verbonden met jouw gronding en het ervaren van onvoorwaardelijke liefde. Want wanneer je het thema bedrog bekijkt vanuit een lager bewustzijn dan zie je enkel een dader en een slachtoffer. En dat maakt dat jij, als waarnemer van je realiteit, je dus gescheiden voelt en niet in je kracht staat. Het overkomt je.

Of omgekeerd als “dader” van het bedrog sta je niet in je kracht. Mocht dat wel zo zijn dan zou je de moed en kracht hebben om je partner aan te spreken en uit te leggen wat je mist in de connectie. Wat de ware reden is dat je op zoek gegaan bent naar iets buiten je relatie om een leegte in jezelf te vullen/te voeden. En net daar ligt het stuk rond bedrog.

Wanneer beide partners volledig open en emotioneel betrokken zouden zijn in de relatie dan zou er geen behoefte zijn om te gaan zoeken bij anderen. Wanneer er voldoende veiligheid, geborgenheid is in de connectie dan zou je durven te uiten dat er nog een leegte is in jezelf. En daar ligt ook niet de schuld bij je partner, maar ligt de verantwoordelijkheid bij jezelf.

Bewuste relaties begint bij jezelf

Zolang jij verwacht van je partner dat hij/zij jou moet liefde geven, jou moet vervullen, jou moet plezieren… dan creëer je enkel een bodem van ontgoochelingen. Elke verwachting die je hebt tav je partner of je relatie is er om pijn en verdriet te veroorzaken. Daar komt het stuk onvoorwaardelijke liefde en eenheid om de hoek kijken. Wanneer je het nodige innerlijke werk doet dan zal je de leegte die je in jezelf voelt, kunnen helen. Waardoor je niet meer vanuit een afhankelijkheid in een relatie stapt. Jij beseft wat je waarde is én dat weerspiegelt zich in je connectie.

Stel jezelf de vraag: van waar komt het idee dat je slechts met 1 persoon in een relatie mag zijn. Terwijl we net leren door het aangaan van relaties… let op, ik ben niet aan het pleiten voor polygamie… zeker niet. Maar ik trek het thema open.

Wanneer je angstvallig vasthoudt aan 1 persoon om mee in een relatie te zijn en dat die persoon nooit met een andere persoon mag intiem zijn, dan komt dit vooral voort vanuit de angst om geen liefde te kunnen delen met anderen. En je eigenwaarde. Net daarom worden we geduwd om eerst onszelf te verbinden met de bron van alle leven, het universum. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van anderen om liefde te ervaren en te voelen. Wanneer je dan samenkomt met een ziel die zelf in eenheid is dan creëer je ook eenheid in je relatie en kan je de magie van een bewuste relatie ervaren.

Save the best for last

En zoals met alles is “save the best for last”. Dit inzicht kreeg ik van het liedje met dezelfde titel. De beste relatie wordt natuurlijk als het laatste gehouden. In eerste instantie omdat jouw kwetsuren en onzekerheden anders alles zou verpesten. Maar ook omdat hetgeen ontstaan vanuit onvoorwaardelijke liefde ook een spiegel is van de onvoorwaardelijke liefde. En dat kan niet bestaan wanneer we nog een spiegel zijn van de ballast en de onzuiverheden die we doorheen onze verschillende levens (karma) hebben geabsorbeerd.

Net daarom gaan we vaak doorheen verschillende relaties. Werken we zogezegd karma uit met andere partners vooraleer we onze ultieme, diepe zielsconnectie ontmoeten. We leren via deze relaties en helen ongezonde patronen zodat we een zuiver kanaal van onvoorwaardelijke liefde worden. Want dan pas kan je de volledige omvang en diepte van een diepe zielsconnectie zoals bvb een tweelingvlam of tweelingziel of “high” soulmate ten volle ervaren.

Dus kijk waar heb jij nog werk te doen aan jezelf. Wat heb je nog te helen? Welke gedrag triggert nog een schaduw in jezelf? En vooral voor wie ben jij als tweelingvlam ook een “karmische” partner? Vergeef de ander, vergeef je partner maar ook vergeef jezelf als iemand op zoek gegaan is buiten de connectie. Want dat is enkel een teken dat beiden niet volledig toegewijd waren/zijn aan de connectie en dus niet aan zichzelf. Trauma, pijn en kwetsuren houden dit in stand. Net door in contact te komen met anderen probeert het universum jou de weg te wijzen terug naar jezelf én zo terug naar je eeuwige zielspartner en diens onvoorwaardelijke liefde.

In oneindige liefde voor het leven,

Lindsey

Neem controle over je leven

Dat is wat we ook doen in het mentorship groepstraject “zelfrealisatie via het hartgedragen bewustzijn”. We overlopen de verschillende fasen van ascentie en bewustwording. Een traject van 9 weken waarin we trauma’s helen op een diep level. Waar we overtuigingen ombuigen en leren hoe alles in onze realiteit een spiegel is voor waar we zijn op het pad van zelfontwikkeling en zelfrealisatie.

Wil je meer tools en tricks aanleren zodat je jouw passie kan vormgeven en je beste leven nu al kan ervaren? Wel, dan nodig ik je uit om samen met mij dit transformerende traject te doorlopen. Lees er meer over en voel wat het met je doet. Ik leer je graag kennen.

In oneindige liefde voor jou,

Lindsey

💫🔥💚

PS: En zoals altijd wil je samenwerken? Heb je antwoorden nodig op jouw vragen? Contacteer me, dan kijken we wat jij nu nodig hebt om weer verder te kunnen. Wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades, problemen of wat dan ook? Dan is de transformatiesessie iets voor jou!
Wil je meer weten over jezelf, je pad, je missie? Kijk op de “werk met mij” pagina om te zien wat nog meer mogelijk is zoals de video-serie over manifestatie.

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Nood aan gratis visualisaties? Beluister ze op soundcloud.

Elke dag een inspirerend post of tarotreading lezen mbt de huidige energieën? Dan moet je me zeker ook volgen op Instagram 😉