Heel de patronen van afhankelijkheid

Heel de patronen van afhankelijkheid die in jouw wezen aanwezig zijn. Ook als je denkt dat jij geen patronen van afhankelijkheid hebt, draagt elke ziel deze kernwond in zijn wezen. Eigen aan het ontstaan van onze ziel zijn een aantal oertrauma ’s verbonden. Afhankelijkheid is daar één van.

Vervormde vrouwelijke energie

Toen we als ziel geboren werden uit de Bron voelde de vrouwelijke energie zich in de steek gelaten door de mannelijke energie. Vanuit het idee de andere nodig te hebben om zich héél te voelen, had de vrouwelijke energie de neiging om de mannelijke energie volledig te absorberen. Hierdoor kreeg de mannelijke energie niet genoeg de ruimte om ervaringen op te doen in dit universum. De vrouwelijke energie wou vanuit een tekort, een leegte weer deel uitmaken van het grotere geheel. Niet wetende dat er nooit een afscheiding bestaat. Niet met het grotere geheel noch met de mannelijke energie die haar zuiverste spiegel is.

Zolang er vormen van afhankelijkheid in jouw energetische systeem aanwezig is, zal je de onvoorwaardelijke Liefde van het universum niet in zijn volledige gedaante kunnen ontvangen. Vanuit de disbalans in de vrouwelijke energie in jezelf probeer je controle te houden over je wereld.

Afhankelijkheid zit diep

Afhankelijkheid uit zich niet alleen in een relatie, het is veel ruimer. Je kan ook afhankelijk zijn van een patroon, van een gedrag, van iets materieels. Maar ook het idee dat een situatie op een bepaalde manier zou moeten verlopen, is een verborgen manier van afhankelijkheid. We zijn niet gewoon om de volledige controle los te laten want dat maakt ons bang.

Het triggert die oerwonde waarbij we denken opnieuw in de steek gelaten te worden. Ons ego wil dat natuurlijk koste wat koste vermijden en daarom probeert het ego het leven onder controle te houden. Alleen zorgt dat ervoor dat wij onszelf in de weg staan. Je beïnvloedt jouw manifestaties op zo’n manier zodat het binnen je gekende referentiekader past. Alleen groei en de meeste van onze diepste verlangens liggen net buiten dat kader. Dat vraagt van ons durf, moed en vooral doorzetting om te blijven vertrouwen in onze dromen en hiermee in onszelf. Maar ook veel overgave.

Daar gaat het vaak verkeerd. Omdat we zo gewoon zijn dat we iets niet kunnen, we hulp nodig hebben, we nog iets meer moeten leren, we nog langer moeten oefenen… blijven we onszelf klein houden. Kortom op dat ogenblik blijf je jezelf zien als een klein wezen dat niets kan en niets waard is. Wat heel nauw samenhangt met het idee rond slachtofferschap.

Diskrediet van het SELF

Je geeft teveel waarde weg aan mensen buiten jezelf, aan een God, het universum of welke Hogere kracht jij verkiest. Nochtans zijn we allen ontstaan uit die Hogere Kracht. We dragen allen één frequentie, één eigenschap van die Bron of Hogere Kracht in ons. Wat betekent dat we allemaal mensGoden zijn als je het zo wilt stellen. We zijn allemaal spiritueel begaafd. Allen hebben we de potentie in ons om lichtwezens te zien, te horen, te voelen. We zijn tenslotte zelf lichtwezens. Bovendien heeft elke ziel recht op toegang tot de Universele bibliotheek waar alle wijsheid en kennis is opgeslagen.

Dat betekent dus dat wanneer jij het stuk rond afhankelijkheid heelt, je perfect in staat bent om op je eigen twee voeten te staan. Geen enkele andere ziel zal nog geheimen voor je hebben, want je voelt wanneer iemand niet oprecht is. Wanneer je opnieuw geleerd hebt hoe het is om een zuiver kanaal van deze energieën en boodschappen te zijn, dan zal je weten dat je niemand anders nodig hebt om jou te vertellen hoe de toekomst er zal uitzien. Je weet… en dat is genoeg.

Lessen van meesterschap

Meesterschap verwerven over je leven en jezelf realiseren in dit leven gaat hier om mooi mens. Namelijk je opnieuw herinneren wat het betekent om een ziel, een energie in een menselijk lichaam te zijn. De eenheid in jezelf erkennen en beseffen dat je soeverein bent in jezelf. Er is niets of niemand meer nodig om dat voor jou te bevestigen. Hierdoor neem jij ook de volledige verantwoordelijkheid over je leven. Want je weet, voelt, ziet en hoort dat wat jij ervaart als jouw realiteit voorkomt van jouw bewustzijn.

Wanneer je dit vertaalt naar relaties van de nieuwe tijd dan zal je zien dat twee zielen niet samenkomen vanuit een afhankelijkheid. Ze komen niet samen om de leegte in elkaar te vullen. Nee, ze beseffen dat ze in wezen de andere niet nodig hebben om zich gelukkig, vervuld en vrij te voelen. De enige reden waarom deze twee zielen samen komen, is omdat ze elkaar stimuleren in het zijn van de beste versie van zichzelf. Samenzijn is een meerwaarde aan hun leven waardoor ze door hun energieën samen te brengen, een derde energie manifesteren. Namelijk de energie van hun relatie. Hierdoor wordt 1+1=3 en zeker niet 2.

Omega en Alpha komen weer samen om een derde element te creëren namelijk eenheid en onvoorwaardelijke Liefde.

Spiegel des leven

Dus kortom zolang er nog resten van afhankelijkheid sluimeren in je zijn, zal dit zich altijd tonen in jouw relaties en jouw leven.

Waar mag jij nog resten van afhankelijkheid helen? Heb je bijvoorbeeld wijn of een andere alcoholische drank nodig om een gezellige avond te creëren? Of heb je iemand anders nodig om je gezelschap te houden? Wat doe je als een elektrische toestel stuk is? Of je hebt hulp nodig in je tuin? Denk je dat je het niet alleen kan of weet? Wees bewust welke drijfveer achter jouw gedrag zit en je zal opnieuw heel wat van jezelf kunnen helen en uitzuiveren. Dat is het proces van bewustwording en ascensie. Altijd maar een laag dieper en dieper.

Je bent het waard

En zoals altijd voel je dat je ondersteuning kan gebruiken in dit proces van ontwaken. Voel je dat je een reisgezel wenst in de reis terug naar jezelf? Wel weet dan dat ik je hierbij met heel veel Liefde en Licht wil helpen. Het is aan jou om de stap te zetten en mij te contacteren. Dan kijken we samen of we een match zijn. En wat jij nu op dit ogenblik nodig hebt om weer verder te kunnen.

In oneindige licht en Liefde,

Lindsey

💚🔥💫

PS: Wil je hulp, meer helderheid of richting mbt jouw (toekomstige) relatie, je missie? Dan is een online reading  iets voor jou! Dan kan je alle vragen stellen die je in je hoofd hebt en die je slapeloze nachten bezorgen. Wil je onmiddellijk de diepte in, reserveer dan een transformatiesessie.

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube waar ik regelmatig video’s post over leven vanuit een hoger bewustzijn en readingen doe mbt de collectieve energieën.

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.