Wat is een tweelingvlam

Wat is een tweelingvlam? Dat is een vraag die veel mensen me stellen. Er is op internet zoveel te vinden over tweelingvlammen. Alleen is niet alles wat je leest en ziet correct. Vandaar een blog om jou meer informatie mee te geven over tweelingvlammen gebaseerd op mijn eigen ervaring en gechannelde informatie. Kortom het fenomeen tweelingvlammen bekeken vanuit 5D.

1       Heeft iedereen een tweelingvlam?

Nee, niet iedereen heeft een tweelingvlam. Wel heeft iedere ziel een tweelingziel. Om dit te begrijpen, moet ik je eerst vertellen over de reden waarom tweelingzielen en tweelingvlammen zijn ontstaan. Want beiden hebben een andere reden waarom ze zijn ontstaan.

Waar tweelingzielen er zijn om een zuivere spiegel te zijn van je eigen ziel, zijn tweelingvlammen er vooral om nieuwe templates neer te zetten op aarde. Tweelingzielen zijn écht ontstaan vanuit één ziel. Een energie die zich gesplitst heeft in twee delen om in een duale wereld zoveel mogelijk ervaringen te kunnen opdoen. Echter om dan terug uit de dualiteit te kunnen komen in de eenheid, is de frequentie en de spiegeling van je tweelingziel er. Dat helpt om de ballast van alle ervaringen te zuiveren.

Pas dan komt de tweelingziel op het toneel en in je leven. Wanneer je tweelingziel in je leven komt dan is dat omdat jullie ziel genoeg heeft geleerd van het gescheiden zijn en nu verder wil groeien naar eenheid. Net daarom komen er in deze tijd zoveel tweelingzielen samen. We groeien immers allemaal in bewustzijn naar eenheid. Want zolang je niet je puurste zelf bent, zal je dit altijd weerspiegeld zien in het gedrag van je tweelingziel en dus in je connectie. Dus kort gezegd je tweelingziel komt in je leven voor je persoonlijke groei en ontwikkeling van je ziel. Het is de volgende stap in je bewustwordingsproces.

Het verschil met tweelingvlammen is dat zij niet zijn ontstaan vanuit één ziel. Tweelingvlammen zijn op een tijdslijn van de evolutie ouder in ontstaan dan tweelingzielen. Dus elke tweelingvlam heeft ook een tweelingziel. Ja, sorry… het kan nog moeilijker. Tweelingvlammen hebben exact dezelfde frequentie doordat ze op hetzelfde moment ontstaan zijn uit de Bron. Hierdoor zijn deze zielen volledig één in zichzelf.

2       Wat is het nut van de scheiding

Tweelingvlammen doorlopen ook het bewustwordingsproces en leren door de scheiding met de tweelingvlam dat ze eigenlijk één in zichzelf zijn. Ze brengen door de triggers van de tweelingvlam de wisselwerking tussen de vrouwelijke en mannelijke energie in zichzelf in balans en creëren zo eenheid in zichzelf. Hierdoor worden tweelingvlammen het levende voorbeeld van hoe leven in eenheid vanuit individualiteit dan verloopt.

Dus de scheiding tussen échte tweelingvlammen is er vooral om te leren over eenheid en om die vervolgens in zichzelf te creëren. Maar eveneens om te leren over de verbondenheid en de kracht van de energetische connectie. Door te ervaren hoe de connectie werkt in de hoger realms zijn ze ook in staat om de connectie op een andere manier vorm te geven op aarde (in 3D) waardoor nieuwe templates naar de aarde gebracht worden. Als voorbeeld voor andere tweelingzielen en soulmate relaties die de lichtcodes mbt deze templates nog niet in hun lichtlichamen dragen.

Het klopt dat sommige tweelingvlammen een extra missie hebben. Echter dat is niet voor elke tweelingvlam. Sommige tweelingvlammen hebben enkel ingetekend op het energetische deel wat betekent dat ze eigenlijk door aan zichzelf  en aan de connectie te werken ze hun missie volbrengen. Ze belichamen op dat ogenblik de energie van onvoorwaardelijke Liefde en beïnvloeden hiermee hun directe omgeving. Wat opnieuw een rimpeleffect heeft op de rest van de planeet.

Vergeet niet dat we allemaal met elkaar verbonden zijn en de impact van het werken aan jezelf het collectief ook verder helpt. Net daar zit de grootste vooruitgang die we zullen opmerken de komende jaren. Namelijk doordat meer en meer mensen wakker worden en aan zichzelf gaan werken, liften zij de energie op aarde nog verder op. Hierdoor gaan zielen veel meer mogelijkheden krijgen om aan te haken aan de energie van de oplossing. Er zullen plots opportuniteiten op hun pad komen of ze gaan plots een ingeving krijgen die hen weer verder brengt.

Dit gezegd zijnde is het belangrijk te weten dat het geen zin heeft om op zoek te gaan naar je tweelingziel of tweelingvlam. Als je een tweelingvlam bent dan weet je dat zonder twijfel. En als het de bedoeling is dat je tweelingvlam in dit leven in je leven komt dan zal dat gebeuren op het ogenblik dat jullie er beiden klaar voor zijn. Dus zet nooit je leven op pauze voor iemand anders. Leef ondertussen je beste leven ooit, volg je Hart en je zit altijd goed. Trouwens op zoek gaan naar je tweelingvlam of tweelingziel of zelfs een diepe soulmate zorgt er alleen voor dat je het proces verlengt. Want ook daar zit een les in. 😉

Samengevat de scheiding tussen tweelingvlammen is er om
– te leren over eenheid
– te leren vertrouwen op de energetische verbinding die er altijd is (door oa telepathisch te leren communiceren)
– ballast uit te zuiveren (ascentie) en heling te bevorderen

3       Waar komt de naam tweelingvlam vandaan

Toen ik mijn gidsen vroeg naar het verschil van tweelingzielen en tweelingvlammen, kreeg ik het beeld waarbij tweelingzielen één ziel gesplitst werd in twee. Bij tweelingvlammen zag ik letterlijk 2 vlammen met dezelfde kleur, dezelfde frequentie. Ja want energetische vlammen zijn niet enkel goud of geel. Ze bestaan er in alle kleurschakeringen en dus frequenties die mogelijk zijn. Tweelingvlammen hebben dus een identieke vlam. En als je tweelingvlammen enkel als energie zou zien, dan zou je dus twee identieke vlammen zien.

Waarom spreken ze soms ook van tweelingstralen? Wel dat is simpelweg omdat tweelingvlammen op een “straal” werken. Een Straal is eigenlijk een bundel energie met specifieke eigenschappen. Om je hierover wat meer te vertellen, geef ik je alvast iets mee dat ik in mijn boek “96 Vlammen van God” geschreven heb.

Goddelijke Stralen zijn eigenlijk grote lichtstralen, bundels energie. De stralen zijn er op verschillende golflengten en in verschillende kleuren. Je kan het vergelijken met een regenboog of met licht dat je door een prisma laat schijnen.

Heilige of Goddelijke Stralen of hoe je ze ook wenst te noemen, zijn ontstaan uit de bron net zoals wij allemaal uit de bron geboren zijn. Dat maakt ook dat wij allemaal de Goddelijke Stralen in ons lichtlichamen hebben. Tenminste als we onze zuiverste staan van zijn belichamen. Doorheen de vele incarnaties zijn onze lichtlichamen vertroebeld geraakt (ballast).

De verbinding met de Stralen en desbetreffende Vlammen zijn we verloren. Net zoals de kennis om ermee te werken. Net daarom komt dat boek er ook 😉 tussen haakjes. Elke Vlam draagt een specifieke eigenschap in zich. Nu we massaal aan het bewust worden zijn, is het belangrijk dat deze Vlammen weer op aarde kunnen ontvangen worden. En dat is iets wat oa de tweelingvlammen doen omdat zij nog opnieuw de verbinding hebben met deze Vlammen. Ook al zijn de meesten zich hiervan nog niet bewust en focussen ze enkel op het relationele, romantische plaatje waardoor het dus verkeerd gaat. Ze focussen teveel op de andere en op hetgeen ze kennen vanuit de oude systemen.

4       Hoe weet ik wie mijn tweelingvlam is

Wel, uit ervaring kan ik je zeggen dat je het wel zal weten. Niemand kan je bevestigen of dit jouw tweelingvlam is. Maar als je in een connectie bent met je tweelingvlam en je doet het werk dat nodig is, dan zal het universum samenspannen en alle pionnen op het schaakbord verplaatsen om jou vooruit te helpen in je leven. Vertrouwen en overgave zijn de sleutelwoorden in een diepe zielsconnectie zoals bij een tweelingvlam of tweelingziel. Let op, ook bij een soulmate relatie zijn dit de kernwoorden. Alleen is de diepe spiegeling van je schaduwen iets minder hard of confronterend dan bij een tweelingvlam.

Het idee dat er altijd kommer en kwel is bij een tweelingvlam connectie is ook een misopvatting. In essentie is er tussen jou en je tweelingvlam (of tweelingziel) enkel onvoorwaardelijke Liefde. Als er spanningen zijn of het verloopt niet goed dan komt dit voort van de bagage die jullie allebei nog meedragen en projecteren in de connectie. Op dat ogenblik is heling en innerlijk werk nodig. En dat kan je niet voor elkaar doen.

5       Hebben tweelingvlammen fysieke gelijkenissen

Ik moest eigenlijk lachen bij deze vraag. Want wat maakt het uit of je fysieke gelijkenissen hebt? Zal je dat niet altijd vinden? Ik had fysieke gelijkenissen met een soulmate… dat zegt niks over de kracht en sterkte van je connectie. Dus nee ze hebben niet altijd fysieke gelijkenissen. Want dat is een ego-ding. Een manier om zaken te kunnen beoordelen en controleren. Echter het pad lopen van een tweelingvlam is er om meer te leren vertrouwen op datgene wat je nog niet ziet, maar diep vanbinnen weet dat het er wel is. Het leren zijn van een hogepriester(es).

Wat wel meer voorkomt is dat tweelingvlammen gelijkaardige ervaringen hebben in hun leven. Dus dat kan maar is eveneens ook geen maatstaf om te weten of je nu te maken hebt met je echte tweelingvlam of niet. Dat bewijs zal je nooit zien in de 3D. Het antwoord ligt in jezelf. Onthoud altijd dit. Wanneer je jezelf dit afvraagt, weet dan dat die vraag van je ego komt. Het ego wil controleren en sturen. Je ziel en je Hart weet al lang wie de andere is. Hetgeen je nog te doen hebt, is verder werken aan je zelfvertrouwen en je zelfwaarde.

Tweelingvlammen werken wel dezelfde lessen uit maar dit toont zich anders in de realiteit. Als je de tijd zou nemen om elkaar beter te leren kennen en hierover open kan communiceren zal je zien dat je de spiegel bent van elkaar zwaktes en sterktes. Als je iets merkt bij je tweelingvlam dat je triggert, kijk dan eens naar jezelf om te zien of jij die eigenschap voldoende hebt ontwikkeld? Of mag jij ook nog werk doen op dat vlak? Heb je ondersteuning nodig om te begrijpen wat er precies gaande is, weet dan dat we hiervoor kunnen samenwerken.

6       Welk effect heeft innerlijk werk op de connectie

Het pad lopen van een tweelingziel of tweelingvlam is er een terug naar het SELF. Kortom terug naar jezelf, terug naar je oorspronkelijke essentie en je blauwdruk. Je tweelingziel of tweelingvlam (afhankelijk van wie in je leven is) is de diepste, zuiverste spiegel van je ziel. Wat betekent dat alles wat gebeurt in je leven te verklaren is door de wet van trilling of resonantie.

Alles wat in je buitenwereld plaats vindt, is een weerspiegeling van je innerlijke wereld. En dat werkt ook in je connectie. Alle problemen en lasten die er zijn komen voort uit geconditioneerde overtuigingen, trauma en verwachtingen, oude ideeën…. De enige oplossing hiervoor is werken aan jezelf, focussen op jezelf. En elke trigger die opkomt, gebruiken als handvat voor je heling en groei.

Door jezelf te helen breng je immers eenheid in jezelf én hiermee eenheid in je connectie. Op dat ogenblik ben je in union met je Goddelijke wederhelft en kan je ervaren hoe zalig de onvoorwaardelijke Liefde die altijd tussen jullie stroomt. Die Liefde heeft dan weer zijn effect op je leven, het verdiepen van je connectie en al je manifestaties. Daarom spreek ik ook regelmatig over het helen van de mannelijke en vrouwelijke energieën in jezelf. Want dat brengt eenheid in jezelf én versterkt je kracht om te manifesteren vanuit heelheid.

Proces van zelfontdekking

Laat je ondersteunen door andere tweelingvlammen die weten waar ze over spreken. Zij weten uit ervaring waar jij doorheen gaat waardoor je gemakkelijker obstakels kan overwinnen. Schaduwen zijn niet slecht. Het is slechts één facet van ons zijn. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Ze omarmen als een deel van jezelf maakt je alleen maar sterker. Samen kunnen we deze moeilijke periode van zelfontdekking en uitzuivering overbruggen.  Ik deed het, dus jij kan het ook.

Het voordeel van in union te zijn met mijn tweelingvlam zorgt ervoor dat hij vanuit zijn ervaringen een meerwaarde is voor jouw pad. Wanneer ik voel dat hij mijn klanten op weg kan helpen, dan spreek ik hem hierover aan. Het is tenslotte onze missie als tweelingvlammen in eenheid om jullie te tonen hoe onvoorwaardelijke Liefde in een diepe zielsconnectie werkt. Dus heb je vragen of zit je vast? Wacht aub niet langer, stel ons je vraag en we tonen je de weg.

In licht en Liefde
Van dienst voor ieders hoogste goed,

Lindsey
💫💖😘

PS: Wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades, problemen of wat dan ook? Dan is de transformatiesessie iets voor jou!
Wil je meer weten over jezelf, je pad, je missie? Ook dat kan in een transformatiesessie of reserveer een online reading. Kijk op de “werk met mij” pagina om te zien wat nog meer mogelijk is zoals een gechannelde boodschap, coaching,… .

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Nood aan gratis visualisaties? Beluister ze op soundcloud.

Elke dag een inspirerend post of tarotreading lezen mbt de huidige energieën? Dan moet je me zeker ook volgen op Instagram 😉