Mannelijke en vrouwelijke energie omarmt: divine union

In dit tweede deel van de serie blogjes over mannelijke en vrouwelijk energie wil ik je iets meer vertellen over het verschil van beide energieën en natuurlijk over de onderlinge dynamiek. Zorg dat je het eerste deel ook gelezen hebt. Net zoals met alles kan iets heel zijn maar kan ook iets gebroken zijn. Vele mensen lopen tegen problemen aan al dan niet in relaties omdat hun innerlijke mannelijke en vrouwelijk energieën niet in balans zijn.

Disbalans in de eenheid

De meeste mensen leven niet vanuit hun Goddelijkheid en reageren dus niet zoals een Goddelijke wezen in balans met beide energieën zou doen. De laatste maanden ben ik me gaan verdiepen in de dynamiek van deze beide energieën. Ik leerde dat het belangrijk is om te weten waar je mannelijke en vrouwelijke energie uit balans is. Want je hebt beide energieën nodig om optimaal te kunnen manifesteren. Bovendien zijn de meeste problemen die je ervaart in relaties de veruiterlijking van wat er diep in jezelf gaande is maw van wat uit balans is.

Even terug in de tijd

Wanneer je niet geïncarneerd bent dan ben je geen man of vrouw. Jouw energie, je ziel draagt beide energieën in zich en dat betekent dus ook dat je niet vrouwelijk of mannelijk bent. Je draagt beide energieën in je en gebruikt beiden om te ervaren, te leren en te manifesteren. De disbalans in beide energieën is er gekomen doordat we als ziel zijn beginnen incarneren in een vrouw- of mannenlichaam.

Zoals je weet heeft je ziel geen geslacht bij de geboorte uit de Bron. Naarmate we vorderden in de evolutie van het leven en besloten om te incarneren als een fysieke mens, begon de strijd tussen mannen en vrouwen. De scheiding van de Bron zorgde voor een oertrauma in beide energieën. Echter dit trauma uit zich op een andere manier door de aard van de energie: bij de mannelijke energie toont zich dat in bindingsangst en bij de vrouwelijke energie toont zich dat in afhankelijkheid en verlatingsangst.

De belangrijkste reden waarom er uiteindelijk vrouwen- en mannenlichamen gecreëerd werden, is omdat dit nodig was voor de voortplanting cfr. de templates op aarde die in lijn zouden zijn met het experiment van de vrije wil. Want conceptie zoals wij het kennen op aarde is niet de meest gangbare manier van voortplanting en dus incarnatie. Maar daar gaat deze blog niet over.

Mannen versus vrouwen

De opsplitsing in beide lichamen heeft door de jaren heen ervoor gezorgd dat de mens zich meer en meer vereenzelfdigde met het geslacht waardoor de strijd tussen mannen en vrouwen is ontstaan.

Zowel de mannen als de vrouwen of beter gezegd zowel de vrouwelijke energie als de mannelijke energie waren ooit de “machtigste” en de dader, als de “onderdanige” en het slachtoffer. Ook dit maakte deel uit van het grote experiment van de vrije wil. Want zo leerden we als collectief dat beide energieën nodig zijn om in balans te kunnen creëren.

Te veel van het ene

Te veel mannelijke energie zonder de intuïtieve kant van de vrouwelijke energie creëert oorlogen vanuit het ego en de drang naar macht. Een mannelijke energie in disbalans is agressief, dominant, overweldigend, overheersend…

Maar ook te veel vrouwelijke energie werkt niet optimaal. De tijd leerde ons dat leiding enkel vanuit de vrouwelijke energie niet de weg is die mag bewandeld worden. Onder leiding van de vrouwelijke energie werden ook oorlogen uitgevochten en vooral mannen misbruikt, gebruikt en uitgebuit. Wanneer je vrouwelijke energie uit balans is, kan je jezelf minderwaardig voelen, besluiteloos zijn, onduidelijk in communicatie, zeer emotioneel, worstelen met schaamte en schuldgevoel of constant op zoek zijn naar bevestiging in de buitenwereld (maw dus van anderen).

Nu is de tijd gekomen om beide energieën in onszelf, in relaties en in de maatschappij te balanceren. Om de ongelijkheid en de strijd tussen beide energieën te helen & te transformeren. Enkel zo kan er eenheid, vrede en balans gecreëerd worden en dus een nieuwe wereld waar we allen zo hard naar verlangen. Het is tijd dat we het geslacht ontstijgen door te leven vanuit onze ziel die beide energieën in zich draagt. En dat betekent dus man of vrouw zijn vanuit kracht en zelfbewustzijn los van het geslacht dat we in dit leven kozen.

Eenheidsbewustzijn als oorsprong

Toen de bron (eenheidsbewustzijn) zich wou manifesteren en ervaringen wou opdoen, splitste de Bron zich op in een vrouwelijke energie waardoor onmiddellijk ook de mannelijke energie ontstond.

Als snel werd duidelijk dat beide energieën nodig zijn om te manifesteren net omwille van de eigenschappen van beide energieën. De energieën vullen elkaar aan, ze versterken elkaar op voorwaarde dat ze zuiver en in balans zijn. Indien niet dan stoten ze elkaar af net zoals je 2 magneten met dezelfde pool probeert samen te brengen. Wat nooit lukt want doordat ze beiden dezelfde eigenschappen hebben, stoten ze elkaar af.

Zuivere energie

Zuivere vrouwelijke energie is de ontvangstenergie. Ze is flexibel, intuïtief, het zijn de ideeën die je krijgt en de impressies die je opdoet. Eenheid, naar binnen gericht zijn, empathie, gevoeligheid, verbinding maken….

Zuivere mannelijke energie vertegenwoordigt het actieve en is naar buiten gerichte. Het is de kracht van zichtbaar worden, in de openbaarheid treden, moed, durf en avontuurlijkheid. Deze energie brengt vernieuwing, zet dingen in gang en brengt vrijheid.

Deze energieën opsplitsen is kunstmatig maar het helpt je om alles beter te begrijpen met het logische verstand. En vooral om te ontdekken waar je nog niet in balans bent.

Nut van deze energieën

Zoals ik al aangaf, heb je beide energieën nodig om in afstemming en vanuit een Hoger bewustzijn te manifesteren. Want volgens de wet van afstemming trek je aan wat er op een gelijke frequentie trilt. Door beide energieën in jezelf in balans te brengen, verhoog je jouw eigen frequentie en trek je dus hoog trillende zaken, personen en situaties aan.

Wanneer je de beide energieën in jezelf in balans brengt, kan je vanuit die balans ook een relatie met een soulmate, tweelingziel of tweelingvlam op een gezonde manier manifesteren. Zolang je niet beide energieën in jezelf hebt geïntegreerd en vanuit beiden je leven leidt, zal je relaties aantrekken die dat weerspiegelen. Enkel met als doel om jou de kans te geven jezelf te helen en in balans te komen.

Relatie met een soulmate

Van zodra je vanuit jouw balans een relatie aangaat met iemand die net zoals jij in zijn Goddelijke energie en kracht staat, zal deze relatie jou de vervulling geven waar we allen verdienen maar zonder de giftigheid van afhankelijkheid. We creëren niet alleen eenheid in individualiteit in onszelf maar ook in onze relaties. Twee volledige zielen die heel zijn op zichzelf, maar die door samen te zijn in hun kracht versterkt worden. Dat is de kracht van een relatie in balans. En dat mooi mens wordt het nieuwe template van relaties op de nieuwe aarde.

Love & light,
Lindsey

💫💖😘

PS: Wil je hulp, meer helderheid of richting mbt jouw (toekomstige) relatie? Dan is een online reading  iets voor jou!

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.