Orgasme als voeding voor je lichtlichaam

Orgasme als voeding voor je lichtlichaam, hoe kan dat? Er bestaat nog zoveel onduidelijkheid over ons energiesysteem en dus over de ware kracht van seks en Heilige Relaties. Dat het noodzakelijk is om voldoende te drinken en te eten om je fysieke lichaam te voeden, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat je lichtlichamen en energiesysteem gevoed wordt met licht is niet zo bekend. Er bestaat nog zo’n taboe over seks, orgasmes en alles wat er mee te maken heeft. Tijd om hier wat aan te doen. Op vraag van mijn gidsen deel ik je vandaag een aantal inzichten omtrent de ware kracht van orgasmes en de Heilige Relatie.

Alles is energie

We zijn allemaal energie. Alles wat je om je heen ziet, is energie. Wanneer je iets wilt vormgeven, dan gebruik je energie in de vorm van je gedachten om dat in je leven aan te trekken. Hoe meer je jouw gevoel aan je gedachten koppelt, hoe sneller je die gedachte werkelijk zal vormgeven. In 5D kan je onmiddellijk vormgeven via je gedachten.

Omdat we nog leerling-manifestators zijn, leren we in de 3D wereld hoe we dat op een zuivere manier kunnen doen. De aarde als levensschool om opnieuw te leren omgaan met onze ware krachten en talenten zonder dat we rampen veroorzaken of anderen beschadigen door negatieve of onzuivere gedachten. De neergang van Lemurië en Atlantis hebben ons immers geleerd dat we heel zorgvuldig mogen omgaan met de Goddelijke talenten waarover we beschikken.

Uit eenheid ontstaan

Het eerste dat we leren en te doen hebben, is opnieuw onze Goddelijke vrouwelijke en mannelijke energieën in balans brengen. Onze werkelijkheid zoals we die kennen, is immers ontstaan vanuit de Bron. De mannelijke energie splitste zich af om de wereld te gaan ervaren waardoor ook de vrouwelijke energie haar weg te gaan had. Nu we geleerd hebben doorheen de evolutie van de aarde dat beide energieën in onszelf aanwezig zijn ongeacht het geslacht, kunnen we een stap verder.

We zagen dat noch de mannelijke noch de vrouwelijke energie op zichzelf staand onvoldoende is om te kunnen vormgeven. Beide energieën complementair aan elkaar, vullen elkaar niet alleen aan, ze versterken elkaars krachten tot bronnen van manifestatie. Wanneer twee hele delen samen komen, krijg je niet één geheel maar ontstaat een derde energie. Dat is wat er bijvoorbeeld gebeurd bij bevruchting om een voorbeeld te geven uit de 3D wereld. Eicel en zaadcel samen creëren uiteindelijk een embryo. 3 is het getal van manifestatie. Dit is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.

Heilige relatie

Vertaald naar zielsrelaties betekent dit wanneer een ziel met de belichaming van de Goddelijke vrouwelijke energie samenkomt met een ziel die de belichaming is van de Goddelijke mannelijke energie er een derde energie ontstaat, nl. de Heilige Relatie die hen verbindt met elkaar, zichzelf en de Bron. Dat maakt seks ook zo een heilige gebeurtenis.

Waar we eeuwen lang gedacht hebben dat dit enkel voor lust, dierlijke behoeften en voortplanting was, heeft seks een hoger doel. Seksuele interactie tussen twee zielen die de Goddelijke mannelijke en vrouwelijke energieën in zichzelf gebalanceerd hebben, brengt beiden dichter bij ascentie en dus bij de Bron. Vanuit de eenheid in zichzelf kunnen ze eenheid in de connectie brengen om van daaruit de eenheid met de Bron te ervaren.

Orgasme als voeding

Naargelang we verder evolueren in de ascentie hoe belangrijker het wordt om ook onze lichtlichamen te voeden. Want op het ogenblik dat we ascenderen en dus overgaan naar een hogere realiteit/densiteit, krijgen we de kans om ons fysieke lichaam (waarin je nu geïncarneerd bent) mee te nemen. Wat zou betekenen dat we onsterfelijk worden. Tot nu toe lieten we ons fysieke lichaam achter om terug te keren naar de pure bewustzijnsvorm die we zijn.

Wanneer je de alchemie en het proces van orgasmes vanuit de hogere, spirituele betekenis kent, kan je de energie die vrijkomt naar je lichtlichamen sturen. Je laadt je lichtlichamen op met energie afkomstig vanuit het universum en de aarde. Dat betekent dat je lichtlichaam meer gaat stralen waardoor je magnetischer wordt. Dat heeft op zijn beurt dan weer een invloed op je manifestatieproces.

Op dat ogenblik is de energie van een orgasme zowel voeding voor de lichtlichamen als voeding voor het vormgeven van je wensen en verlangens. Via gefocuste aandacht tijdens het orgasme kan je immers het manifestatieproces versnellen als werkelijke Goden. Niet te verwonderen dat vele religies dit wonderbaarlijke proces verzwegen en ons lieten geloven dat seks iets raars is. Of toch tenminste iets waar je niet over spreekt en binnenkamers houdt.

Seks is niet alleen bedoeld voor plezier, lust en de voortplanting. Het is een het proces van ware magie, de alchemie van het leven waar we stilletjes aan allemaal weer meer over mogen leren.

Energetische hygiëne

Voel jij je uitgeput nadat je seks hebt gehad? Wel dat is een teken dat je eigenlijk seks op een verkeerde manier gebruikt. Je laat de energie, jouw energie uit je wegvloeien waardoor jij je uitgeput voelt. Wist je trouwens dat telkens wanneer je intiem bent met iemand je energie van elkaar overneemt.

Zeker als vrouw is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. De vrouwelijke baarmoeder zorgt niet alleen voor de creatie van nieuw leven in de vorm van kinderen. Via de baarmoeder wordt heel wat geheeld, getransformeerd en gebaard. Je energie zuiver houden, is daarom een heel bewuste keuze.

En nu pleit ik niet voor kuisheid en geen seks voor het huwelijk. Zeker niet, maar wel voor een zeker mate van energetische hygiëne.  Want je kan heel bewust alle energieën die je nog met je zou meedragen, weer loslaten via je grondingskoorden.

En zoals altijd, mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben. Je weet me te vinden.

In licht en Liefde,
In dienst voor ieders hoogste goed,

Lindsey

💚💫🔥

PS: Wil je hulp, meer helderheid of richting mbt jouw (toekomstige) relatie? Dan is een online reading  iets voor jou!

Liever kijken dan lezen? 👀

Bekijk de video’s op YouTube

Gratis visualisaties en meditaties vind je op soundcloud.