Er is al zoveel over geschreven over tweelingzielen, tweelingvlammen, soulmates en tweelingstalen. Jammer genoeg is niet alle informatie die verschijnt op internet ook zoals het in werkelijkheid bedoeld is. Vele mensen laten prachtige kansen tot groei langs zich voorbij gaan omdat ze vanuit een romantisch, idealistisch beeld op zoek zijn naar die andere helft. Maar wat als je andere helft niet als mens geïncarneerd is in jouw huidige leven? Wat als jouw ziel nooit in 2 is gesplitst? Wat als jouw zogenaamde tweeling dienst doet als jouw gids?

Tweelingstralen zijn van belang voor de evolutie van de planeet

Loop je dan niet een heleboel kansen tot innerlijke groei mis door een verkeerd beeld of een illusie? Jouw ziel heeft besloten om in dit leven te incarneren en om lessen te leren. Echter zijn de lessen die jij leert verschillend dan wat jouw buur of je vriend(in) aan het leren is. Persoonlijke groei nl. de groei van je ziel is heel persoonlijk. Jij hebt eigen gaven en kwaliteiten. Het is van levensbelang dat jij met jezelf aan de slag gaat en je tijd niet verspeelt met het zoeken van die andere helft.

Als er al een andere helft voor jou zou zijn dan nog zal je die niet tegenkomen wanneer jij niet het innerlijke werk doet dat nodig is. Zo is het veel belangrijker om je gevoel te volgen en de lessen te leren uit elke relatie die op je pad komt. En dan bedoel ik zowel romantische relaties als vriendschappelijke relaties.

Soulmates relaties

Ja ik weet het… Het is niet altijd evident om te weten wat de betekenis is van wat je voelt. Laat staan om het verschil te zien/te ervaren tussen je emoties en je gevoelens. Zo heb ik bijvoorbeeld een vriend waarvan ik bij onze eerste ontmoeting wist dat ik hem (zijn ziel) kende. Ik had ook gevoelens voor hem maar niet op een romantische basis. Echter die gevoelens zorgden er ook voor dat ik verward werd over wat ik allemaal voelde. Kon ik deze gevoelens wel vertrouwen? Welke les was/is er in deze relatie?

Tot ik er een aantal maanden geleden tijd voor nam, ging zetten en de vraag stelde aan mijn gidsen met een open mind. Toen bleek dat hij tot dezelfde zielenfamilie behoorde en we samen op fijnstoffelijk niveau aan dezelfde missie werken. Zelf is hij in het aardse leven niet zo uiterlijk bezig met spiritualiteit (maar is dat op zich wel) wat me deed twijfelen aan onze connectie. Niet begrijpende waar het vertrouwde gevoel vandaan kwam, hoorde ik van mijn gidsen dat hij een broer is op zielsniveau. We deelden immers al vele levens samen en zoals dat gaat met zielen kennen zij enkel onvoorwaardelijke Liefde en eenheid.

Stel nu dat ik het gevoel van deze zielsLiefde verward had voor verliefdheid, wat zou dat betekend hebben voor onze vriendschappelijke relatie? Hmmm… geen idee, maar ik ben blij dat ik geluisterd heb naar mijn intuïtie en de vraag heb gesteld aan mijn gidsen. Zij weten immers wat mijn lessen, mijn missies en mijn levenslijnen zijn. De gidsen, lichtwezens van de eenheid zien reeds hoe het resultaat van bepaalde keuzes zijn in de toekomst. Dus je zou kunnen zeggen dat die vriend een soulmate is. Met een soulmate hoef je niet altijd een relatie aan te gaan. Het is zelfs niet nodig dat je op aards vlak ook iets samen doet. Volg je gevoel hierin.

Niet iedereen heeft een tweelingziel

Een andere misvatting is dat iedereen een tweelingziel heeft in de zin dat jouw ziel ooit zou opgesplitst zijn in twee delen, namelijk in een mannelijk en een vrouwelijk deel. Het klopt dat er mensen zijn die vanuit deze opsplitsing zijn geïncarneerd om op deze manier ervaringen op te doen en lessen te leren ten behoeve van iedereen. Echter is er niet voor iedere ziel een “ander” deel. Laat staan dat dit deel ervoor gekozen heeft om tegelijkertijd te incarneren.

Vaak fungeren zij als gids voor het andere deel. Het terug samen komen en één worden, kan pas nadat beide zielen op een gelijkwaardige frequentie trillen. En wanneer de zielen er gezamenlijk voor besluiten om samen terug te keren naar de bron, om terug deel te worden van de één dat is. Met andere woorden op dat ogenblik zouden ze hun eigen individualiteit opnieuw “opgeven” en dat is niet hetgeen waar we niet meer naar terugkeren.

Let wel, voor iedere ziel op aarde zijn er één (maar vaak meerdere mogelijke) partners. Afhankelijk van de keuzes die je maakt in je leven zal één van die potentiële partners in je leven komen. Elk zullen ze jou helpen met jouw innerlijke groei. Ga die uitdaging niet uit de weg omdat je denkt te moeten wachten op die andere helft. Misschien is jouw ziel nog niet klaar voor die speciale, diepe Liefde. Hoe dan ook, jij zal ook Liefde ervaren in je leven zolang je jouw Hart openstelt en de Liefde toelaat in welke vorm dan ook.

Tweelingstralen helpen groeien naar eenheid

In deze nieuwe tijden groeien we naar eenheid in individualiteit. Ooit waren we allen één en maakten we samen deel uit van dezelfde bron. Het is als water… allemaal samen in één kom, ruimte. Allen hetzelfde voelen, dezelfde beweging maken, zelfde denken, zelfde voelen. Omdat de bron zichzelf wou uitdrukken en ervaren, werden we in golven geboren als individuele ziel. Klaar om ervaringen op te doen, eerst via heel eenvoudige levens en nog steeds met een groepsbewustzijn zoals bij eencelligen, planten en sommige dieren.

Doorheen de evolutie begonnen we steeds meer te leren over het leven en besloten we te incarneren als de iets gecompliceerdere dieren  met een individueel bewustzijn totdat uiteindelijk de mens is ontstaan. Om echt alles te kunnen ervaren, ontstond de dualiteit waardoor we niet alleen Liefde maar ook haat konden ervaren. Zowel koud als warm, hoog en laag, … alle tegengestelden die op het palet van ervaringen bestaan. We werden slachtoffer én dader.

Eenheid in individualiteit

Nu is de tijd gekomen om die onvoorwaardelijke Liefde van de bron te verankeren op aarde. Net daar zijn de zielen die als tweelingstraal zijn geïncarneerd van belang. Samen kunnen zij vanuit de onvoorwaardelijke Liefde die zij voelen voor elkaar een nieuwe samenleving creëren.  Tweelingstralen, twee aparte zielen (individualiteit) op hetzelfde ogenblik geboren (net uit de bron van eenheid) zijn in staat om over de beperkingen van het ego te zien, te voelen, te horen zonder oordeel, zonder verwachtingen, zonder verlangens. Onvoorwaardelijk is immers zonder voorwaarden. Deze zielen dragen lichtcodes in zich om dit proces moeiteloos te kunnen dragen. Ze voelen zich automatisch tot elkaar aangetrokken en volgen hierin ook het natuurlijke proces.

Vanuit onze gekwetstheid, vanuit verschillende trauma’s uit vorige levens op aarde en daarbuiten zijn vele mensen nog niet in staat om op deze hoogtrillende manier van Liefde vorm te geven in hun aardse leven. Tweelingstralen doen dit als vanzelf, door de essentie die ze zijn. De connectie van tweelingstralen gaat zoals je leest nog veel verder terug dan de opsplitsing van één ziel in twee.

Door hun individualiteit en de connectie met de eenheid die overal is, kunnen zij de hoge energie van Liefde uit de bron (de onvoorwaardelijke Liefde voor alles wat IS) ankeren en vasthouden op aarde. Wanneer tweelingstralen samenkomen ontstaat er een krachtige energie die alle negativiteit transformeert. Hun Liefde dient een groter doel. Hierdoor kunnen ook andere zielen het binnenkomende Licht van deze Liefde absorberen in hun leven en lichaam om op deze manier verder te ascenderen (groeien als ziel naar zelfrealisatie).

Erken je zielsafspraak

Voel jij trillingen in je lichaam bij het lezen van dit alles? Dan ben jij wellicht één van de tweelingstralen met deze belangrijke missie op aarde. Het contact met een tweelingstraal of tweelingziel kan je nooit forceren. Het ontstaat op het tijdstip dat beiden er klaar voor zijn. Soms kan het zijn dat elk van hen nog een aantal angsten, overtuigingen, emotionele bagage mag transformeren. Of zelfs karmische relaties dienen af te ronden.

Vanuit angst voor de enorme kracht van deze connectie kan het zijn dat je kiest om de connectie niet aan te gaan. Ook dat is goed, maar weet dat het niet alleen voor jouw hoogste goed is dat dit op je pad komt. Je helpt er niet alleen jezelf of je tweelingstraal er mee. Ook je zielenfamilie, de zielen die samen een Hogere Zelf delen, je galactische familie, de planeet… iedereen en alles wat IS, kan hierdoor een stap verder zetten in de evolutie als jij deze stap durft te zetten. Je hoeft niet te weten wat het resultaat zal zijn, weet enkel dat je begeleid wordt in elke uitdaging die op je pad komt. Je hoeft dit niet alleen te doen.

Wij zijn allemaal één. We werken allemaal samen naar hetzelfde doel: het creëren van een nieuwe wereld op aarde. Een nieuwe manier van leven vanuit onze Hartsenergie, het Christusbewustzijn.

Liefs, Lindsey
💫💖😘

PS: Wil je op een snelle, efficiënte manier werken aan blokkades, problemen of wat dan ook? Dan is de transformatiesessie iets voor jou! Wil je meer weten over jezelf, je pad, je missie? Ook dat kan in een transformatiesessie of reserveer een online reading.